EUR nieuws 27 (29 juni - 5 juli 2009)

Monumentale vleugel Erasmus Universiteit Rotterdam gerenoveerd

Representatieve vleugel in oude glorie hersteld en klaar voor de toekomst

Na een grootschalige renovatie is het A-gebouw van de Erasmus Universiteit Rotterdam weer in gebruik. De vleugel, met daarin de aula, de senaatszaal en representatieve ruimtes, is onderdeel van het gehele voormalige complex van de Nederlandse Economische Hogeschool (NEH) uit 1970 van de architecten Elffers, van der Heyden en Hoogeveen. Het werd in 2006 tot gemeentelijk monument verklaard, vallend onder de categorie 'wederopbouw'. Bij de renovatie, onder leiding van architect Gerard Frishert (CEAC Design Consortium BV) is het origineel als uitgangspunt genomen, en is ook rekening gehouden met kwalitatieve wijzigingen en het huidig en toekomstig gebruik van het gebouw. Op woensdag 24 juni 2009 wordt de vleugel officieel geopend.
> lees verder

Opening Academisch Jaar 2009-2010

Burgemeester Aboutaleb opent Opening Academisch Jaar 2009-2010

Het Academisch Jaar 2009-2010 van de Erasmus Universietit Rotterdam wordt op maandag 31 augustus 2009 geopend door burgemeester Aboutaleb. Het programma staat in het teken van de verbondenheid tussen stad en universiteit. Tevens vindt de rectoraatsoverdracht plaats. Prof.dr. Steven W.J. Lamberts draagt, na zes jaar rectoraat, de ambtsketen over aan prof.dr. Henk G. Schmidt, sinds 2001 hoogleraar psychologie en nu nog decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen.
> lees verder

Promotie Mw. drs. K.M.M. Lemmens

Aanpak chronische ziekten kan beter

Zowel het gedrag van patiënten als dat van artsen moet veranderen wil een disease managementprogramma effectief zijn. Dat stelt Karin Lemmens in haar proefschrift Verbetering van chronische zorg. Het ontwikkelen en testen van disease management interventies in de COPD zorg. Met disease management worden chronische ziekten systematischer aangepakt, om de kwaliteit van zorg te verhogen en de kosten te beheersen. Lemmens promoveert dinsdag 30 juni 2009 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
> lees verder

Prof. dr. Henk van der Molen nieuwe decaan Faculteit Sociale Wetenschappen

Het College van Bestuur heeft besloten prof. dr. Henk van der Molen met ingang van 1 september 2009 te benoemen als nieuwe decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Hij volgt prof.dr. Henk Schmidt op, die rector magnificus van de EUR wordt. De nieuwe decaan heeft aangegeven met kracht te willen streven naar realisatie van de doelstellingen die in het kader van het convenant tussen FSW en CvB voor 2013 zijn geformuleerd.
> lees verder

Het elektronisch patiëntendossier en onderzoek, wat mag er en wat levert het op?

Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) staat nu in het middelpunt van de belangstelling, maar al lang wordt overal in de gezondheidszorg de computer gebruikt: huisartsenpraktijken, apotheken, laboratoria, poliklinieken en ziekenhuisafdelingen. In dit lezingenprogramma wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden en grenzen van het EPD.
> lees verder