Feestelijke ontvangst voor talentvolle wetenschappers en studenten

dinsdag, 18 februari 2014

Dinsdag 25 februari 2014 eert de Erasmus Universiteit Rotterdam tijdens de jaarlijkse Talent Day succesvolle wetenschappers en de meest talentvolle studenten. Alle laureaten sleepten het afgelopen jaar verschillende beurzen of subsidies in de wacht of zijn Erasmus of Erasmus MC Fellow. Naast de 34 wetenschappers zijn op de bijeenkomst de studenten aanwezig die in 2013 met succes het Erasmus Honours Programme volgden.

Verlaag minimumloon

dinsdag, 18 februari 2014

Verlaag het minimumloon en compenseer mensen met een laag inkomen via lastenverlichting. Dat advies geeft econoom Aart Gerritsen de overheid in zijn proefschrift 'Essays in Optimal Government Policy'.  Volgens hem kan herverdeling van inkomens beter worden georganiseerd door middel van progressieve belastingen dan met het wettelijk minimumloon. Gerritsen verwerpt verder een aantal conventionele wijsheden over zowel het wettelijk minimumloon als optimaal belastingbeleid. Zo pleit hij voor hogere inkomstenbelasting en werkloosheidsuitkeringen ten tijde van economische tegenspoed. Gerritsen verdedigt zijn proefschrift vrijdag 21 februari 2014 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Huidig stelsel van belastingen, toeslagen en uitkeringen kan doelmatiger

dinsdag, 18 februari 2014

Het stelsel van belastingen, toeslagen en uitkeringen herverdeelt inkomen niet op de meest doelmatige wijze. Hoge kosten van herverdeling zorgen voor onnodige schade aan de economie of te weinig inkomensherverdeling. Dit stelt econoom Floris Zoutman in zijn proefschrift ‘A Symphony of Redistributive Instruments’. Hij bestudeerde hoe welvaartsstaten de economische ongelijkheid tussen rijk en arm kunnen verkleinen, zonder daarbij de economische groei te verstikken. Zoutman verdedigt zijn proefschrift op vrijdag 21 februari 2014 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

RSS