Actiever dopamine systeem bij succesvolle verkopers

dinsdag, 13 mei 2014

Succesvolle verkopers hebben een actiever dopamine systeem, waardoor zij beter op behoeftes van klanten kunnen inspelen. Dat suggereren de resultaten in het proefschrift van gedragseconoom Wouter van den Berg ‘Het gedrag van de salesforce proberen te begrijpen op basis van genetische associatie studies’. Hij verdedigt zijn proefschrift vrijdag 16 mei 2014 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Even niet praten verbetert creativiteit

dinsdag, 13 mei 2014

Onderbreek af en toe een vergadering of brainstorm, dat vergroot de creativiteit tijdens dergelijke groepsdiscussies. Dit resultaat komt naar voren in nieuw onderzoek van universitair docent Daan Stam van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). De deelnemers krijgen door een onderbreking de tijd om zelf hun gedachten over de onderwerpen te vormen en te verwerken, wat veel meer ideeën en meer diversiteit in de ideeën oplevert dan tijdens een klassieke brainstorm. Deze kosteloze en gemakkelijk in te voeren methode, belangrijk voor het verhogen van ontwikkelingsproductiviteit, is nu met succes getest. Bekijk ook de video op RSM Discovery. 

‘Reken organisatie af op doelstellingen MVO’

dinsdag, 13 mei 2014

Maak doelstellingen op het gebied van duurzaamheid concreet, meetbaar en controleerbaar. Ook moet een directeur of directielid zich direct aan dergelijke doelstellingen verbinden. Dat blijkt uit een enquête onder het MVO Expertpanel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat bestaat uit zo’n 300 directeuren en professionals op het gebied van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en CSR  (corporate social responsibility) van onder meer DSM en Akzo Nobel. De meesten van hen denken dat zij de lange termijn MVO doelstellingen wel kunnen realiseren, maar geven aan dat  maatschappelijke druk daarbij wel kan helpen.

RSS