Betere beslissingen door filteren van informatie

dinsdag, 12 november 2013

Elke dag creëren en beheren bedrijfsanalisten enorme bergen data van allerlei bedrijfswerkzaamheden. Maar zelfs uit zulke gigantische hoeveelheden data kan niet altijd de juiste informatie worden gehaald voor het nemen van managementbeslissingen. Dat stelt Emiel Caron in zijn proefschrift 'Explanation of Expceptional Values in Multi-dimensional Business Databases.' Hij ontwikkelde een nieuwe methode waarmee verklarende bedrijfsanalyse in bestaande besluitvormingssystemen kan worden geïntegreerd. Caron promoveert donderdag 14 november 2013 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Meer aandacht voor ethiek in financiële sector

maandag, 11 november 2013

De financiële sector kampt met een gebrek aan moreel besef. Daarom moet er meer aandacht komen voor de ethische kant van de economie,  vooral in het academisch onderwijs. Daarvoor pleit dr. Aloy Soppe, universitair hoofddocent Financiële Ethiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn boek ‘Grondlijnen voor een nieuwe financiële ethiek’ schetst hij hoe partijen in de sector verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun handelen. Volgens Soppe kun je de economie niet meer bestuderen zonder aandacht voor de morele kwaliteit van het economisch handelen.

Honderdste dies natalis Erasmus Universiteit Rotterdam

vrijdag, 8 november 2013

Verleden, heden én toekomst stonden vrijdag 8 november 2013 centraal bij de viering van de honderdste dies natalis van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens de academische zitting werd teruggeblikt op honderd jaar onderzoek en onderwijs, de balans opgemaakt en vooruitgekeken. Ook reikte de jarige universiteit acht eredoctoraten uit en vond de rectoraatsoverdracht plaats. Circa tweeduizend aanwezigen, waaronder eregast Prinses Beatrix, woonden de viering in De Doelen bij.

RSS