Countdown voor EUR-lustrum van start

maandag, 7 februari 2011

Op maandag 7 februari 2011 is de countdown tot het lustrum van de Erasmus Universiteit officieel van start gegaan. Onder aanvoering van de rector magnificus prof.dr. Henk Schmidt werd bij de Senaatszaal op Campus Woudestein de 'aftelklok' gelanceerd.

Talentvolle onderzoekers en studenten in de schijnwerpers

maandag, 7 februari 2011

Op woensdag 16 februari 2011 organiseert de Erasmus Universiteit Rotterdam haar jaarlijkse Talent Day. Op deze dag worden 32 wetenschappers en de meest talentvolle studenten feestelijk onthaald. Zij sleepten het afgelopen jaar verschillende beurzen of subsidies in de wacht. Dr. J. (Joost) Gribnau van het Erasmus MC kreeg in 2010 de ERC Starting Grant toegekend. Naast de wetenschappers zijn op de bijeenkomst ook de studenten aanwezig die in 2010 met succes het Erasmus Honours Programme volgden. Ook wordt de 'PhD Student of Year Award' uitgereikt door het Rotterdamse promovendi-overleg EPAR.

Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid wenselijk

maandag, 7 februari 2011

Met de flexibilisering van het BV-recht en het aanpassen van het personenvennootschapsrecht denkt de regering voldoende tegemoet te komen aan de behoeften van ondernemingen. Uit de praktijk en de rechtswetenschap zijn tijdens het herzieningstraject stemmen opgekomen over een nieuwe rechtsvorm.  In haar proefschrift Een Nederlandse personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid: wenselijk? bespreekt mr. drs. Iris Wuisman (29) de wenselijkheid van deze rechtsvorm en de inpassing daarvan in het Nederlandse vennootschapsrecht. Op 17 februari 2011 verdedigt zij haar proefschrift aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.

RSS