Erasmus Honours Programme   Erasmus Honours Programme archief   Erasmus Honours Programme 2009

Erasmus Honours Programme 2009

Met 25 enthousiaste studenten is het Erasmus Honours programma op 6 januari jl. van start gegaan met blok 1 Aangeboren of aangeleerd. De thema’s van de rest van de blokken zijn in volgorde: Neuro-economie, Cultuurgrenzen, Grenzen aan de zorg en Milieu, recht en moraal. Binnen elk blok wordt er een interessante excursie georganiseerd, passend bij het blok. De colleges zijn elke dinsdagavond van 18.00 – 21.00 uur en er wordt ter afsluiting van elk blok een opdracht ingeleverd.

 

Download brochure programma 2009
Deelnemers Erasmus Honours Programme 2009

 

 

Kennismakingslunch Honours 2009