Toelatingseisen

Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen

Wil jij weten wat zich achter de schermen van de kunst- en cultuursector afspeelt? Deze bachelor is voor studenten die zich diepgaand willen bezighouden met organisatie-, communicatie- en beleidsvraagstukken in de kunst- en cultuursector. Spreekt deze uitdaging je aan? Dan heeft Algemene Cultuurwetenschappen je veel te bieden!

Om een opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te mogen beginnen, zijn er diverse toelatingseisen. Je kan worden toegelaten met:

Toelatingseisen vwo-diploma

Je kunt met alle profielen instromen.

Toelatingseisen hbo en wo-propedeuse

Je wordt ook toegelaten met een propedeuse- of einddiploma van een erkende universitaire of hbo-opleiding.

Toelatingseisen ouder dan 21 jaar (Colloquium doctum)

Als je 21 jaar of ouder bent en je beschikt niet over de vereiste vooropleiding dan kan je in bepaalde gevallen toch worden toegelaten. Daarvoor moet je deelnemen aan een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van een van de opleidingen. Meer informatie vind je op colloquium.eur.nl. Ook de studieadviseur kan je over het colloquium doctum informeren (zie Contact).

Toelatingseisen Buitenlands diploma

Wanneer je een buitenlandse vooropleiding met goed gevolg hebt afgerond, neem dan tijdig contact op met het Admissions Office van de universiteit, telefoon (010) 408 17 86. Zie voor meer informatie www.bacheloradmission.eur.nl.

Aanmelden en inschrijven

Als je al weet wat je wilt studeren en je besluit vast staat, meld je dan aan via Studielink. Het kan maar vast geregeld zijn.

Meer specifieke informatie over: