Toelatingseisen

Bachelor Bestuurskunde

Wat zijn de gevolgen van het sociale leenstelsel? Hoe kan de arbeidsmarkt beter functioneren? Hoe komt het dat veel mensen niet gaan stemmen? Studenten Bestuurskunde hebben grote interesse in het oplossen van dit type maatschappelijke vraagstukken. Wil jij het verschil maken? Dan is Bestuurskunde jouw studie!

Om een opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te mogen beginnen, zijn er diverse toelatingseisen. Je kan worden toegelaten met:

Toelatingseisen vwo-diploma

Je kunt met alle profielen instromen.

Toelatingseisen hbo en wo-propedeuse

Studenten met een propedeuse van een hbo-of wo-opleiding, moeten voldoen aan de eis dat ze de Engelse taal beheersen op vwo-6 niveau. Om toegelaten te worden tot de opleiding, moet je dus in het bezit zijn van een vwo diploma of een formele erkende toets Engels op vwo-6 niveau. Indien er op dit punt een deficiëntie is, moet deze worden weggewerkt vóór de aanvang van het studiejaar.
Hier kan op een van de volgende mogelijkheden aan worden voldaan:

  • Colloquium doctum. Op de Erasmus Universiteit Rotterdam is de mogelijkheid een colloquium doctum Engels af te leggen.
  • TOEFL (Test of English as a Foreign Language)  minimale score van 80. Op alle onderdelen moet de subcscore minimaal 20 zijn (www.ets.org/toefl).
  • IELTS (International English Language Testing System) een minimum score van 6 gemiddeld. Op afzonderlijke onderdelen ook minimaal een 6 (www.ielts.org).
  • CAE (Cambridge ESOL Certificate of Advanced English): minimaal C.
  • CPE (Cambridge ESOL Certificate for Proficiency in English: minimaal C.

Studenten die op basis van een hbo-propedeuse willen instromen in de bachelor moeten daarnaast verplicht deelnemen aan de StudieKeuzeCheck.

Meer informatie: Erasmus Studenten Service Centrum

Toelatingseisen buitenlands diploma

Wanneer je een buitenlandse vooropleiding met goed gevolg hebt afgerond, neem dan tijdig contact op met het Admissions Office van de universiteit, telefoon (010) 408 17 86. Zie voor meer informatie: www.bacheloradmission.eur.nl.

Toelatingseisen ouder dan 21 jaar (Colloquium doctum)

Als je 21 jaar of ouder bent en je beschikt niet over de vereiste vooropleiding, dan kan je in bepaalde gevallen toch worden toegelaten tot de bacheloropleiding Bestuurskunde. Daarvoor moet je deelnemen aan een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van deze opleiding. Meer informatie vind je op colloquium.eur.nl. Ook de studieadviseur kan je over het colloquium doctum informeren (zie Contact).

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven voor een opleiding doe je via Studielink. Je bereikt Studielink via www.eur.nl/studielink

Studielink maakt het zowel instellingen als studenten makkelijker. Je hoeft je maar op één plek in te schrijven, uit te schrijven of een adreswijziging door te geven. Ook kun je via Studielink een verzoek tot studiefinanciering indienen bij de DUO (voorheen IB-groep).

Meer specifieke informatie over: