Aansluitende masteropleidingen

Bachelor Filosofie

Met een bachelordiploma wordt je toegelaten tot de éénjarige masteropleiding Filosofie. Het grootste gedeelte van dit jaar besteed je aan een van de specialisaties waarmee je in de bachelor kennis hebt gemaakt. Je volgt onderwijs, soms in de vorm van – op maat gesneden – tutorials en je doet een afstudeeronderzoek in de gekozen specialisatie. Een kleiner gedeelte van dit jaar besteed je aan filosofische keuzevakken en een minor van verplichte vakken. Ten slotte schrijf je een afstudeeronderzoek waarmee je de studie afrondt.

De master Filosofie (van een Wetenschapsgebied)

Deze tweejarige opleiding is toegankelijk voor studenten die de bacheloropleiding Filosofie van een Wetenschapsgebied hebben afgerond, of die een bachelordiploma hebben behaald in een van de vakken die aan de andere faculteiten van de Erasmus Universiteit worden onderwezen. In sommige gevallen is het volgen van een deficiëntieprogramma noodzakelijk. In deze jaren wordt, naast een voortzetting van de vakstudie, veel aandacht besteed aan de filosofie van het vakgebied. In het laatste jaar ligt de nadruk vooral op het doen van onderzoek en het onder supervisie leren schrijven van een onderzoeksopzet. Als je ingeschreven staat voor deze opleiding, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een extra jaar studiefinanciering.

Research master

Wil je ook opgeleid worden om onderzoek te doen? Studenten met een bacheloropleiding Wijsbegeerte of een bacheloropleiding Economie en voldoende aantoonbare kennis van de filosofie kunnen de tweejarige opleiding Institutions, Research Master in Philosophy and Economics volgen.

In een inspirerend team van jonge wetenschappers en ‘oude rotten’ worden studenten getraind om een hoogwaardige bijdrage te leveren aan de actuele ontwikkelingen op het terrein van economie en filosofie. Deze opleiding stelt hoge eisen aan de kwaliteit en motivatie van de studenten. Naast een bovengemiddelde Bachelor-score behoort een assessment tot de toelatingsprocedure.