Bachelor in Filosofie

Filosofie in de praktijk

De Nederlandse overheid organiseert jaarlijks de Nationale DenkTank met jonge academici uit verschillende disciplines, waarin één thema centraal staat. Filosofen hebben deze denktanks veel te bieden, omdat zij buiten de gebaande paden denken en daardoor vernieuwende ideeën aanbrengen. In 2013 is het thema van de denktank "Zorg voor Gezondheid".

De opdracht voor de leden van de Nationale DenkTank 2013 is als volgt geformuleerd: "Hoe komen we tot een duurzaam zorgstelsel dat goed presteert in termen van kwaliteit, toegankelijkheid en kosten, en de nadruk legt op gezondheid en gezond blijven? De Nationale DenkTank zal onder andere kijken naar gedragsverandering bij de burger en de zorgverlener en naar kennisuitwisseling en opleidingen binnen de zorg.