Toelatingseisen

Bachelor Geschiedenis

Om een opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te mogen beginnen, zijn er diverse toelatingseisen. Je kan worden toegelaten met:

Toelatingseisen vwo-diploma

Elk vwo-profiel geeft recht op toelating tot de bacheloropleiding Geschiedenis in Rotterdam.

Toelatingseisen hbo en wo-propedeuse

Je wordt ook toegelaten met een propedeuse- of einddiploma van een erkende universitaire of hbo-opleiding.

Toelatingseisen ouder dan 21 jaar (Colloquium doctum)

Als je 21 jaar of ouder bent en je beschikt niet over de vereiste vooropleiding, dan kun je in bepaalde gevallen toch worden toegelaten tot de bacheloropleiding Geschiedenis. Daarvoor moet je deelnemen aan een toelatingsonderzoek (colloquium doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van deze opleiding. Meer informatie vind je op colloquium.eur.nl. Ook de studieadviseur kan je over het colloquium doctum informeren (zie Contact). 

Toelatingseisen Buitenlands diploma

Wanneer je een buitenlandse vooropleiding met goed gevolg hebt afgerond, neem dan tijdig contact op met het Admissions Office van de universiteit, telefoon (010) 408 17 86 (dagelijks van 13.30 - 16.00 uur). Zie voor meer informatie: www.bacheloradmission.eur.nl.

Aanmelden en inschrijven

Als je al weet wat je wilt studeren en je besluit vast staat, meld je dan aan via Studielink. Het kan maar vast geregeld zijn.

Aanmelden vóór 1 mei