Aansluitende masteropleidingen

Bachelor Pedagogische Wetenschappen

De Bachelor in Pedagogische Wetenschappen sluit direct aan de op de Master in Pedagogy and Education. Met deze master specialiseer je je in de richting van orthopedagoog, gezinspedagoog of onderwijswetenschapper. Ook kun je na de Bachelor in Pedagogische Wetenschappen andere masters aan de EUR en bij andere (internationale) universiteiten volgen.

In zijn algemeenheid geldt dat elke master eigen eisen mag stellen aan de toelating, dus verdiep je je in de toelatingseisen van de master die je wilt volgen.

Onderwijswetenschappers zijn specialist in de wijze waarop mensen leren, hoe leermethoden hieraan bijdragen en welke rol de school, de klas, de leerkracht en de sociale omgeving hierbij spelen.

Gezinspedagogiek richt zich op de invloeden die de sociale omgeving en het gezin hebben op de ontwikkeling van een kind. Orthopedagogiek stelt de leer- en gedragsproblemen van kinderen en jongeren centraal.

Wie voor Orthopedagogiek kiest mag zich met het masterdiploma bij de NVO inschrijven als basisorthopedagoog.  Veel werkgevers verlangen daarnaast een registratie als GZ-psycholoog: een vervolgopleiding ná je master. Onze masteropleiding Orthopedagogiek geeft rechtstreeks toegang tot deze post-masteropleiding.