Bachelor in Rechtsgeleerdheid

Het eerste jaar; inhoud van de Bacheloropleiding

De opleiding Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht hebben een gezamenlijk eerste bachelorjaar. Dit jaar bestaat uit een verplicht programma en omvat 60 studiepunten (ECTS).

Het eerste jaar heeft twee functies: een oriënterende en selecterende. In dit jaar krijg je een beeld van de opleiding Rechtsgeleerdheid en haar mogelijkheden. Het studiejaar bestaat uit acht blokken. Elk blok omvat één vak.

Bachelor jaar 1 bestaat uit de volgende vakken:

Programma Bachelor jaar 1

Blok 1 Inleiding Rechtswetenschap
Blok 2 Inleiding Strafrecht
Blok 3 Inleiding Staats- en Bestuursrecht
Blok 4 Inleiding Privaatrecht
Blok 5 Rechtsgeschiedenis
Blok 6 Inleiding Internationaal en Europees Recht
Blok 7 Inleiding Fiscaal Recht
Blok 8 Rechtssociologie

Totaal aantal ECTS in het eerste jaar: 60 ECTS