Bijdrage Gaudium voor Erasmus Scholarship Fund

Meer mogelijkheden voor buitenlandse studenten

Het Erasmus Scholarship Fund van de Erasmus Universiteit Rotterdam ontvangt een forse bijdrage van Stichting Gaudium Continuiteit. Deze stichting steunde bestuursleden van de gelijknamige Rotterdamse studentenvereniging financieel. Met de omvorming van Gaudium tot een alumnivereniging wordt de stichting opgeheven.

Stichting Gaudium Continuiteit schenkt 33.333 euro aan het Erasmus Scholarship Fund van de Erasmus Universiteit. Met de schenking wil deze stichting de mogelijkheden voor buitenlandse studenten vergroten om op de Erasmus Universiteit te studeren. De resterende gelden uit de Stichting Gaudium Continuiteit gaan onder andere naar ontwikkelingsprojecten in Afrika.

Erasmus Scholarship Fund
Niet voor alle studenten buiten de Europese Unie is studeren in Nederland weggelegd. Zij kunnen hier namelijk geen aanspraak maken op studiefinanciering en betalen een hoger collegegeld. Speciaal voor deze talenten is het Erasmus Scholarship Fund opgericht: een fonds om intelligente jonge mensen van buiten de Europese Unie een kans te geven om in Rotterdam te studeren.

Aan de Erasmus Universiteit studeren zo'n 5.000 buitenlandse studenten, een  aantal dat  jaarlijks toeneemt. De Erasmus Universiteit ziet vooral graag excellente studenten vanuit het buitenland naar Rotterdam komen. 

Nadere informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR),
tel: (010) 408 1216, e-mail: press@remove-this.eur.nl


Publicatiedatum: 24 april 2012