Benoemingen

Bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus School of Law en Erasmus MC zijn vier (bijzonder) hoogleraren benoemd.

 

Prof. mr. dr. H.D. (Helen) Stout is benoemd tot hoogleraar juridische aspecten van hybride organisaties in de Erasmus School of Law. De leerstoel maakt deel uit van het Centre for Law & Innovation (CLI), een samenwerking tussen ESL en de TU Delft en is met name ingesteld om het onderzoek binnen het CLI te verstevigen. Stout is in 1994 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna heeft zij als postdoc onderzoek verricht aan deze universiteit. Sinds 1998 is zij verbonden aan de TU Delft, eerst als post doc onderzoeker aan het DIOC (Delfts Interuniversitair Onderzoekscentrum) ‘Design and management of Infrastructures’, daarna als universitair hoofddocent bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management. In 2006 is zij benoemd tot hoogleraar ‘Law and Infrastructures’ aldaar. Sinds 2009 is Stout wetenschappelijk directeur van het CLI en vanaf 2011 raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep. Ze heeft aan de EUR een aanstelling voor 0,4 fte.

 

Prof.dr. T.A.J.M. (Tamara) van Gog is benoemd tot bijzonder hoogleraar Onderwijspsychologie, i.h.b. de psychologie van leren en instructie in de Faculteit der Sociale Wetenschappen vanwege het Erasmus Trustfonds. Van Gog (1979) studeerde Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde in 2006 cum laude aan de Open Universiteit bij het Educational Technology Expertise Center (het huidige Center for Learning Sciences and Technologies). Zij is sinds 2009 verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Van Gog ontving diverse grants en subsidies, waaronder twee NWO PROO grants (2008, 2011) en een Kennisnet subsidie (2012) voor promovendi en de persoonlijke NWO Rubicon (2007) en Veni (2008) grants. In 2010 werd zij lid van de Jonge Akademie.  Met haar nieuwe leerstoel richt van Gog zich vooral op onderzoek naar de effectiviteit en vormgeving van (multimediale) instructiematerialen en instructiestrategieën om leerprocessen te optimaliseren; daarnaast zal zij betrokken zijn bij het onderzoek naar de ontwikkeling en bevordering van leren en presteren in het medische domein.

 

Prof.mr. N. (Mop) van Tiggele-Van der Velde is benoemd tot bijzonder hoogleraar Verzekeringsrecht in de Erasmus School of Law vanwege de Stichting Verzekeringsinstituut Rotterdam. Van Tiggele-Van der Velde studeerde Nederlands recht aan de EUR en promoveerde in 2008. Ze is tevens hoogleraar Verzekeringsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en raadsheer-plaatsvervanger van het Gerechtshof Leeuwarden.

 

Prof.dr. A.B. (Adriaan) Houtsmuller is benoemd tot bijzonder hoogleraar Functionele anatomie van de cel in het Erasmus MC vanwege het Erasmus Trustfonds. Houtsmuller studeerde moleculaire biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daar promoveerde hij in 1995. Sinds  dat jaar is hij ook verbonden aan het Erasmus MC.

 

Publicatiedatum: 08 mei 2012

Nieuws

Acht Veni’s voor EUR-wetenschappers

dinsdag, 29 juli 2014

Acht veelbelovende EUR-onderzoekers kunnen de komende jaren hun onderzoeksplan realiseren dankzij een Veni van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met de financiering van maximaal 250.000 euro kunnen ze drie jaar vervolgonderzoek doen. Het gaat om vier wetenschappers van het Erasmus MC, twee van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, een van de Erasmus School of Economics en een van de Rotterdam School of Management.

Jarige universiteit bruist met Erasmus Campus Festival en Generation Games

maandag, 3 maart 2014

Op zaterdag 24 mei 2014 organiseert de honderdjarige Erasmus Universiteit het Erasmus Campus Festival. Ook de Generation Games worden die dag op campus Woudestein gehouden. Bezoekers van alle leeftijden kunnen tijdens dit open huis op een leuke en inspirerende manier kennismaken met wetenschap, het reilen en zeilen van de universiteit én meedoen aan het bijzondere sportevenement.

Erasmus Universiteit organiseert Bachelor Open Dag Februari

dinsdag, 28 januari 2014

Studiekiezers die zich willen oriënteren op een bacheloropleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zijn op zaterdag 1 februari 2014 van harte welkom op campus Woudestein. De Bachelor Open Dag, de tweede van dit studiejaar, vindt op die dag plaats.

Informatieavond voor ouders studiekiezers

maandag, 16 december 2013

Ouders zijn met voorsprong de belangrijkste studieadviseurs van aankomende studenten. Om die ouders te informeren over de laatste ontwikkelingen in het hoger onderwijs organiseert de Erasmus Universiteit Rotterdam speciaal voor hen een voorlichtingsavond op dinsdag 7 januari 2014.

Erasmus Universiteit zet vergroening door

woensdag, 11 december 2013

De Erasmus Universiteit Rotterdam gaat verder op de ingeslagen weg om een  duurzame universiteit te worden. Vandaag, woensdag 11 december 2013, tekende collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr een verklaring waarmee de onderwijsinstelling zich committeert aan een energiebesparing van 8 % tot en met 2016. Daarnaast gaat de universiteit alle gebruikte elektriciteit vergroenen door de aanschaf van certificaten voor Nederlandse windenergie.