Afscheidscollege Prof.dr. M.E. Halbertsma

Titel afscheidscollege:

'Verwaaide vogels. Over cultureel erfgoed en andere dingen'

Leerstoel:

De historische aspecten van kunst en cultuur

Datum:

08 juni 2012 16:00

Locatie:

Laurenskerk, Grotekerkplein 27, 3011 GC Rotterdam

Faculteit:

Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Heeft cultureel erfgoed een toekomst?

Met de term cultureel erfgoed worden historische voorwerpen aangeduid die we belangrijk vinden om te bewaren voor later. Cultureel erfgoed heeft echter zelf ook een geschiedenis en de toekomst daarvan is niet zeker. Over onze omgang met cultureel erfgoed gaat het afscheidscollege ‘Verwaaide Vogels. Over cultureel erfgoed en andere dingen’ van prof. dr. Marlite Halbertsma, hoogleraar historische aspecten van kunst en cultuur bij de Erasmus School of History, Culture and Communication, die zij uitspreekt op vrijdag 8 juni 2012. 

Cultureel erfgoed is maar een fase in de omgang met bijzondere, hooggewaardeerde historische voorwerpen. In de musea van de negentiende en twintigste eeuw werden voorwerpen bewaard omdat zij een zichtbare schakel vormden met het verleden. Hun ontwikkeling weerspiegelde de geschiedenis van een volk of groep en daarmee hun identiteit.

In de eeuwen daarvoor waren het de relieken die een centrale plaats innamen als hoogvereerde voorwerpen. Zij straalden een religieuze energie uit, die wonderen bewerkstelligde en de band tussen God en de gelovige bevestigde. Aan het einde van de middeleeuwen is er sprake van een ware reliekenexplosie, waar de Reformatie een einde aan maakte. Uiteindelijk namen musea de plaats van de kerken in. De band met het hogere werd een schakel met het verleden.

Het ziet er naar uit dat de cyclus van het cultureel erfgoed langzaam tot een einde komt, er is net als destijds in de middeleeuwen, teveel. Voor alles is tegenwoordig wel een museum of een archief, ook gebouwen van krap dertig jaar staan op de monumentenlijst. We zien op dit moment dat het draagvlak afneemt om alles maar optimaal te bewaren voor de eeuwigheid, de subsidiepotten raken leeg. Toch neemt de belangstelling voor erfgoed alleen maar toe. Die belangstelling heeft wel een andere vorm gekregen: erfgoed is een link, een verbinding tussen diverse vormen van informatie en betekenisssen. Erfgoed is steeds minder de verbindingsschakel van communities of belonging en steeds meer interactie tussen communities of interest.

Over prof.dr. Marlite Halbertsma
Prof. dr. Marlite Halbertsma beëindigt op 1 november 2012 haar loopbaan aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar onderzoek is gericht op een breed terrein van cultuurgeschiedenis en cultureel erfgoed, waarin de cultuur en het erfgoed van de stad Rotterdam een grote plaats inneemt. Zij is lid van diverse redacties, besturen en commissies op het terrein van kunst en cultuur. Een van laatste activiteiten was de begeleiding van de herinrichting van de Laurenskerk in Rotterdam.
 

Nadere informatie

Persvoorlichting, tel. (010) 408 1216, e-mail: press@remove-this.eur.nl


Publicatiedatum: 29 mei 2012

Nieuws

Acht Veni’s voor EUR-wetenschappers

dinsdag, 29 juli 2014

Acht veelbelovende EUR-onderzoekers kunnen de komende jaren hun onderzoeksplan realiseren dankzij een Veni van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met de financiering van maximaal 250.000 euro kunnen ze drie jaar vervolgonderzoek doen. Het gaat om vier wetenschappers van het Erasmus MC, twee van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, een van de Erasmus School of Economics en een van de Rotterdam School of Management.

Jarige universiteit bruist met Erasmus Campus Festival en Generation Games

maandag, 3 maart 2014

Op zaterdag 24 mei 2014 organiseert de honderdjarige Erasmus Universiteit het Erasmus Campus Festival. Ook de Generation Games worden die dag op campus Woudestein gehouden. Bezoekers van alle leeftijden kunnen tijdens dit open huis op een leuke en inspirerende manier kennismaken met wetenschap, het reilen en zeilen van de universiteit én meedoen aan het bijzondere sportevenement.

Erasmus Universiteit organiseert Bachelor Open Dag Februari

dinsdag, 28 januari 2014

Studiekiezers die zich willen oriënteren op een bacheloropleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, zijn op zaterdag 1 februari 2014 van harte welkom op campus Woudestein. De Bachelor Open Dag, de tweede van dit studiejaar, vindt op die dag plaats.

Informatieavond voor ouders studiekiezers

maandag, 16 december 2013

Ouders zijn met voorsprong de belangrijkste studieadviseurs van aankomende studenten. Om die ouders te informeren over de laatste ontwikkelingen in het hoger onderwijs organiseert de Erasmus Universiteit Rotterdam speciaal voor hen een voorlichtingsavond op dinsdag 7 januari 2014.

Erasmus Universiteit zet vergroening door

woensdag, 11 december 2013

De Erasmus Universiteit Rotterdam gaat verder op de ingeslagen weg om een  duurzame universiteit te worden. Vandaag, woensdag 11 december 2013, tekende collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr een verklaring waarmee de onderwijsinstelling zich committeert aan een energiebesparing van 8 % tot en met 2016. Daarnaast gaat de universiteit alle gebruikte elektriciteit vergroenen door de aanschaf van certificaten voor Nederlandse windenergie.