Home - Ouders.EUR.nl   Erasmus Universiteit   Missie en Strategie

Missie en strategie

Missie

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft als primaire taken het genereren en overdragen van kennis vanuit een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid. Hiertoe bedrijft de universiteit wetenschap: nieuwsgierig, kritisch, onderzoekend en flexibel, met een sterke internationale oriëntatie. Professionaliteit, teamwork en fair play zijn waarden die de EUR daarbij hanteert.

Strategie

Concentratie op drie domeinen
De Erasmus Universiteit Rotterdam concentreert haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten in de drie wetenschappelijke domeinen Economie en Management, Geneeskunde en Gezondheid, en Recht, Cultuur en Maatschappij. Deze keuze voor concentratie maakt het mogelijk het profiel van de universiteit verder te versterken in relatie tot haar onmiddellijke omgeving, in samenhang met de gemaakte en te maken keuzes van andere universiteiten en in het kader van internationale netwerken.

Onderwijs van hoge kwaliteit
De verbetering van de onderwijskwaliteit heeft de hoogste prioriteit. Al het onderwijs op de Erasmus Universiteit Rotterdam zal moeten voldoen aan internationale kwaliteitsstandaarden. De EUR zal de docenten krachtig stimuleren om onderwijs van hoge kwaliteit te leveren. Zij zullen daarop worden beoordeeld en afgerekend. Daarnaast zet de EUR zich in voor de verbetering van de studieprestaties van de studenten. Ook daarvoor zijn de internationale maatstaven steeds meer bepalend.

De EUR moet de logische keuze worden voor studenten die een bovengemiddelde studie in één van de drie domeinen willen combineren met de maatschappelijke oriëntatie waarvoor onze instelling staat.

Speerpunten in toponderzoek
De Erasmus Universiteit verricht op een aantal gebieden excellent toponderzoek. Het onderzoek op een beperkt aantal gebieden, waarin de EUR kàn uitblinken, wordt verder geconcentreerd (speerpunten). Het zoveel mogelijk onderbrengen van het onderzoek in door de KNAW erkende onderzoeksscholen ligt in het verlengde hiervan.

Mogelijke speerpunten zijn Trade, Transport & Logistics, Biomics, Neurosciences, Sustainable Development en nader te bepalen vraagstukken op het terrein van de maatschappelijke veiligheid en sociale samenhang. Daarin komt ook de verbinding met de maatschappij en de regio tot uitdrukking. Die relatie wordt nader versterkt door met partners uit andere universiteiten, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven strategische allianties aan te gaan. In alle speerpunten dient het onderzoek – en het daarmee verbonden onderwijs – een internationale reputatie te verwerven.

Vraag de brochure aan van jouw favoriete opleiding.

Brochure aanvraagErasmus Universiteit organiseert Bachelor Open Dag Februari

Voorlichting over studeren, de stad en alle bacheloropleidingen