Postacademisch   Erasmus Universiteit   Studievoorzieningen   Advies en begeleiding

Advies en begeleiding Erasmus Universiteit Rotterdam

Studiebegeleiding

Bij de studentendecanen kun je aankloppen met algemene vragen over het maken van een studiekeuze. Per opleiding zijn er studieadviseurs, die je kunnen helpen met specifieke vragen over je opleiding.

Loopbaanadvies

De loopbaanadviseur van de Erasmus Universiteit helpt studenten met het kiezen van een passende loopbaan. Ook keuzen die tijdens de studie worden gemaakt en die van invloed kunnen zijn op de latere loopbaan vallen hieronder.

Persoonlijke begeleiding

Mocht je problemen hebben met je studie of heb je moeilijkheden van persoonlijke aard, aarzel dan niet en maak een afspraak met een van de universiteitspsychologen of vertrouwenspersonen.

Levensbeschouwelijke begeleiding

Ook op levensbeschouwelijk gebied zorgen studentenpastores van verschillende kerkgenootschappen, indien gewenst, voor begeleiding.

Mentoraat eerstejaars bachelorstudenten

Alle faculteiten besteden aandacht aan de introductie van hun eerstejaars. Dat gebeurt vaak in de vorm van een mentoraat, waarbij ouderejaars groepjes nieuwe studenten opvangen en ondersteunen aan het begin van hun studie. Zo word je bijvoorbeeld geholpen bij het vinden van de beste studiemethoden.


Vraag de brochure aan van jouw favoriete Postacademische opleiding.

Postacademische brochures