Avondprogramma Master Bestuurskunde

Master of Science (MSc) in BestuurskundeBeleid en management in het publieke domein zijn de centrale thema’s bij de Rotterdamse Bestuurskunde. Het gaat daarbij om de inrichting en het functioneren van de overheid en van samenwerkingsverbanden tussen (overheden en) maatschappelijke organisaties.

Het gaat ook om hoe beleid tot stand komt, in de praktijk werkt en tot welke resultaten het leidt. Tenslotte is sturing in en organisatie van netwerken een centraal thema. Bestuurskunde is een wetenschappelijke discipline gericht op analyse en verklaring van vraagstukken, trends en processen in het publieke domein. Maar het is ook een praktijk- en oplossingsgericht vak. Oplossingen zijn lang niet altijd gemakkelijk of eenduidig. Bestuurskunde houdt zich daarom ook bezig met zoekstrategieën, ontwikkelingsprocessen en samenwerkingsarrangementen waarmee in de loop van de tijd verschillende partijen en deskundigheden elkaar kunnen vinden en ideeën kunnen worden gekoppeld.

Carrièremogelijkheden Avondprogramma Master Bestuurskunde

Het Avondprogramma Master Bestuurskunde Rotterdam verdiept uw kennis en vergroot uw competenties waardoor u vele uitdagingen in het publieke domein met vertrouwen tegemoet kunt treden. Het programma is zo opgebouwd dat het op een praktische en stimulerende wijze met een baan kan worden gecombineerd. Het programma wordt in de avonduren aangeboden en maakt intensief gebruik van actuele beleids- en managementvraagstukken die u in uw eigen praktijk tegenkomt.

Leerdoelen Avondprogramma Master Bestuurskunde

  • Je leert omgaan met complexe maatschappelijke vraagstukken met tegengestelde visies en belangen.
  • Je leert omgaan met verschillende opdrachtgevers, stakeholders, en financiers en een eigen achterban.
  • Je leert omgaan met grote onzekerheden.
  • Je leert de noodzaak om effectieve strategieën te ontwikkelen en strategische keuzes te maken.
  • Je leert een behoefte aan creativiteit en innovatief vermogen om tot nieuwe oplossingen te komen en impasses te doorbreken

Doelgroep Avondprogramma Master Bestuurskunde

Het avondprogramma Master Bestuurskunde is bedoeld voor mensen die al minimaal twee jaar werkzaam zijn in een beleids- of managementfunctie in het publieke domein en eerder een HBO- of WO-opleiding hebben afgerond. Een belangrijk deel van de studenten werkt bij een overheid (rijk, provincie, gemeente, waterschap). Anderen zijn werkzaam bij maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld onderwijs- of zorginstellingen), geprivatiseerde uitvoeringsorganisaties, adviesbureaus enz. Gemiddeld hebben de huidige studenten ongeveer vijf jaar beroepservaring.

Toelatingseisen Avondprogramma Master Bestuurskunde

  • Afgeronde HBO- of WO-opleiding
  • Werkzaam in een beleids- of managementfunctie in het publieke domein
  • Minimaal twee jaar relevante werkervaring

Inschrijven Avondprogramma Master Bestuurskunde

Aanmelding dient voorafgaand aan het cursusjaar te gebeuren in verband met het tijdig kunnen verwerken van de aanvraag. Aanmelden kan online via de website.