Master City Developer

Master of Science (MSc) in City Developer

Ruimtelijke opgaven worden gekenmerkt door een toenemende complexiteit, zowel qua inhoud als qua proces. Er is dan ook behoefte aan professionals met een brede kennis en het vermogen om inhoud, proces en mensen met elkaar te verbinden. De Master City Developer (MCD) speelt hierop in.

De Master City Developer is een Master's opleiding gebiedsontwikkeling die gezamenlijk wordt georganiseerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.

Gedurende de opleiding, die twee jaar duurt, is er aandacht voor de economische, fysieke en sociale context van (stedelijke) gebieds(her)ontwikkeling. Daarbij wordt een integrale benadering gehanteerd, is er sprake van een goede mix tussen theorie en praktijk en komen inhoud, proces en vaardigheden uitgebreid aan de orde.

De MCD-opleiding is primair bedoeld voor het hogere kader binnen publieke en private organisaties, voor (door)groeiers en jongeremedewerkers met groeipotentie.

Carrièremogelijkheden Master City Developer

De opleiding leidt op tot allround beroepsbeoefenaren van stedelijke gebiedsontwikkeling op een hoog niveau.

Leerdoelen Master City Developer

  • Modulaire opzet met interfaces om het integrale inzicht te vergroten.
  • Diepgaande behandeling van cases, deels gekoppeld aan een bezoek ter plaatse.
  • Trainen van vaardigheden, onder andere door middel van management- c.q. vaardigheidsgames.
  • Structurele vertaling van het geleerde in elk cursusonderdeel naar referentieprojecten uit de praktijk

Doelgroep Master City Developer

De MCD-opleiding is primair bedoeld voor het hogere kader binnen publieke en private organisaties en voor (door)groeiers of jongere medewerkers met groeipotentie. Ze hebben al vijf jaren relevante werkervaring achter de rug.

Meer informatie over doelgroep Master City Developer

Toelatingseisen Master City Developer

  • Een afgeronde academische opleiding (bij HBO-opleiding volgt een extra screening)
  • Minstens vijf jaren relevante werkervaring
  • Motivatie om aan de opleiding deel te nemen

Meer informatie over toelatingseisen Master City Developer

Inschrijven Master City Developer

Elk jaar is er een groot aantal inschrijvingen. Er vindt een strenge selectie plaats, waarbij via een voorselectie en een intakegesprek door de selectiecommissie geschiktheid voor toelating wordt bepaald. Studieachtergrond, werkervaring en de motivatie om aan de opleiding deel te nemen worden meegewogen.

Meer informatie over inschrijven Master City Developer