Promotie Drs. M.L.M. Heyden

Titel proefschrift:

Essays on Upper Echelons & Strategic Renewal

Promotoren:

Prof.dr.ir. F.A.J. van den Bosch

Prof.dr. H.W. Volberda

Co-promotors:

Dr. J.S. Sidhu

Datum:

10 mei 2012 13:30

Locatie:

Woudestein, senaatszaal A-gebouw

Faculteit:

Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

Vormen van strategische vernieuwing bij vergelijkbare omstandigheden

Diversiteit in kennis, ervaring en vaardigheden van topmanagement doorslaggevend

Waarom kiezen bedrijven voor verschillende vormen van strategische vernieuwing? Een onder welke omstandigheden? Bij elke uitdaging spelen andere elementen van kennis, ervaring en vaardigheden van het topmanagementteam een rol. Dat blijkt uit het proefschrift 'Essays on Upper Echelons & Strategic Renewal: A Multilevel Contingency Approach' (Studies over Opper Echelons & Strategische Vernieuwing: Een Contingentie Benadering op Meerdere Niveaus) van Mariano Heyden. Hij promoveert op donderdag 10 mei 2012 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Om te overleven moeten bedrijven hun strategieën vernieuwen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan veranderingen in hun omgevingen. Uit het onderzoek van Heyden komt naar voren dat bedrijven zelfs bij identieke omstandigheden verschillende vernieuwingsstrategieën volgen. Bij verschillende topmanagement teams worden namelijk bij elke uitdaging andere elementen van kennis, ervaring en vaardigheden geactiveerd. Dit blijkt uit de manier waarop zij informatie zoeken, welke prioriteit zij aan bepaalde zaken geven en de reikwijdte van de strategische alternatieven die zij overwegen.

Ook de vooroordelen die heersen bij het oplossen van problemen spelen een belangrijke rol. Deze vooroordelen werken als informatiefilters. Ze helpen verklaren waarom topmanagers onder welke condities inzetten op bepaalde veranderingsstrategieën, zoals stroomlijnen en herstructureren in plaats van productvernieuwing of bedrijfsovernames.

Diversiteit
Een andere bevinding van Heyden is dat de rol van diversiteit op middenkaderniveau cruciaal is. Dit is een element dat vaak niet wordt overwogen, maar wel een die de keuzes van het topmanagement kan maken of breken. Het onderzoek van Heyden is het eerste onderzoek waarbij de gezamenlijke invloed van topmanagement en middenkader zo expliciet is overwogen.

Voor zijn proefschrift ontwikkelde en testte Heyden theorieën over hoe en onder welke omstandigheden de hoogste echelons kiezen voor verschillende vernieuwingsstrategieën op omgevings-, bedrijfs- en teamniveau. De promovendus richtte zich op de invloeden van algemene directeuren, het topmanagementteam en middenkadermanagement op interne en/of externe vormen van vernieuwingen.

Het onderzoeksproject van Heyden is verricht binnen het Erasmus Doctoral Programme in Business & Management, georganiseerd door ERIM (Erasmus Research Institute of Management). Dit is het gezamenlijke onderzoeksinstituut van de Rotterdam School of Management (RSM) en de Erasmus School of Economics (ESE).

Over Mariano Heyden
Mariano Heyden (Curaçao, 1984) studeerde Business Administration aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen en behaalde zijn BSc cum laude met een MPhil research Masters aan het Erasmus Institute of Management. Zijn onderzoek is gericht op het ontwikkelen en testen van een 'multi-level contingency' theorie (uitzonderlijke omstandigheden op meerdere niveaus). Daarbij gaat het over hoe en wanneer de hoofdbeslissingnemers er echt toe doen in bedrijven wanneer die geconfronteerd worden met de uitdaging zich aan te passen aan veranderende omgevingen. Heyden zet zijn carrière voort als assistent-professor aan de University of Newcastle Business School in Australië.

Nadere informatie

Marianne Schouten, Media & Public Relations Manager RSM, (010) 408 2877 of mschouten@remove-this.rsm.nl


Publicatiedatum: 01 mei 2012