Nieuws

De juiste studie kiezen op de Bachelor Open Dag

maandag, 29 februari 2016

Tijdens de Bachelor Open Dag op zaterdag 5 maart 2016 opent de Erasmus Universiteit Rotterdam de deuren voor circa 5000 studiekiezers uit binnen- én buitenland die zich oriënteren op een bacheloropleiding.

Buurtwachten dragen bij aan veiligheid, maar niet zonder risico

maandag, 29 februari 2016

Het aantal buurtpreventieteams is de laatste jaren flink toegenomen. In bijna de helft van de Nederlandse gemeenten zetten bijna 700 teams zich in voor de veiligheid in woonwijken. Dat blijkt uit het onderzoek De burger op wacht van socioloog dr. Vasco Lub in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. Het onderzoek laat zien dat buurtwachten bijdragen aan de wijkveiligheid. Tegelijkertijd is hun inzet niet zonder risico: stigmatisering en doorgeschoten sociale controle zijn reële valkuilen. Meer strategisch beleid hierin vanuit gemeenten is nodig. Het onderzoek is hier te downloaden. 

Job van Exel benoemd tot bijzonder hoogleraar Economics and Values

maandag, 29 februari 2016

Per 1 maart 2016 is dr. Job van Exel van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG) aangesteld als deeltijd bijzonder hoogleraar Economics and Values bij Erasmus School of Economics, vanwege de Vereniging Trustfonds. De benoeming van Van Exel past in het streven om de bijdrage vanuit iBMG op het thema ‘Menselijk keuzegedrag en besluitvormingsprocessen’ te vergroten. 

Gratis hulp bij belastingaangifte door studenten

donderdag, 25 februari 2016

Studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam organiseren op zaterdag 5 maart 2016 de landelijke aangiftedag, voor de tiende keer in het stadhuis van Rotterdam. Op die dag bieden zij minder kapitaalkrachtige inwoners van Rotterdam gratis hulp bij het invullen van hun belastingaangifte. Met het verdwijnen van de blauwe envelop is dat nog relevanter geworden.  

Samenwerking met Codarts levert promotiebeurs voor leraren op

woensdag, 24 februari 2016

De samenwerking tussen Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities (EGS3H) en hogeschool Codarts Rotterdam heeft de eerste NWO Promotiebeurs voor leraren opgeleverd. Carlo de Wijs, docent Hammondorgel bij Codarts Rotterdam, krijgt de beurs voor zijn promotieonderzoek ‘De microdynamiek van muzikale innovatie: geschiedenis en toekomst van het Hammondorgel.’ De subsidie wordt toegekend aan Codarts Rotterdam voor de financiering van 0,4 fte onderzoekstijd voor de promovendus.