Postacademisch   Studievoorlichting   Nieuws

Nieuws

Patiëntenparticipatie niet altijd wenselijk en niet altijd goed

Beleidsmakers verwachten teveel van zowel patiënten als van hun familieleden. Zij moeten als actief burger geïnformeerde keuzes maken voor een zorgverzekeraar, een zorgverlener en voor hun eigen behandeling, en familie moet voor hen zorgen. Patiënten moeten via patiënten- organisaties meepraten over medische richtlijnontwikkeling, onderzoeksagenda’s, inkoopbeleid van verzekeraars en overheidsbeleid. De verwachtingen van dit beleid zijn hoog gespannen. Het zou leiden tot betere zorg, en tot democratischer en effectievere besluitvorming in de zorg. Maar actief burgerschap in de gezondheidszorg brengt negatieve effecten met zich mee. Dat stelt Hester Bovenkamp in haar proefschrift De beperkte macht van patiënten: Een studie naar actief burgerschap in de Nederlandse gezondheidszorg. Bovenkamp promoveert donderdag 4 november 2010 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

dinsdag, 26 oktober 2010

EUR-filosofen in debat met Spinozalens-winnaar Richard Sennett

Op vrijdag 26 november 2010 gaan filosofen Heleen Pott, Marli Huijer en Henk Oosterling in debat met Richard Sennett, schrijver van het boek 'De Ambachtsman'. Centraal concept in dit boek is 'vakmanschap'. Voor Sennett is dit een werkhouding waarin je door herhaling kwaliteit schept en daardoor betrokken raakt bij anderen en je verantwoordelijkheid neemt voor de wereld. Wel nodig in deze kapitalistische tijd, waarin we steeds individueler gaan handelen, aldus Sennett.

dinsdag, 26 oktober 2010

Grote subsidie voor onderzoek klimaatadaptatie van Bestuurskunde

Het onderzoek naar bestuurskundige aspecten van klimaatadaptatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam krijgt een fikse impuls. De decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft deze week een subsidieovereenkomst getekend met de Stichting Kennis voor Klimaat. Daarmee komt een bedrag van ruim 520.000 euro subsidie beschikbaar waarmee twee aio's en een deel seniorinzet kan worden bekostigd.

maandag, 25 oktober 2010

Erasmus Universiteit Rotterdam en NS intensiveren samenwerking

Met de feestelijke ondertekening van een overeenkomst op donderdag 21 oktober, hebben de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Nederlandse Spoorwegen (NS) hun onderzoekssamenwerking voor de komende 10 jaar verder geïntensiveerd.

donderdag, 21 oktober 2010

Wordt Nederlandse cultuur één grote eenheidsworst?

In het kader van de Oktober Kennismaand organiseert de Erasmus Universiteit Rotterdam op donderdag 28 oktober 2010 de Masterclass ‘Diversiteit’ voor scholieren uit 4- en 5-VWO. De jongeren krijgen minicolleges van wetenschappers en workshops van masterstudenten en ontdekken hoe de wetenschap tegen diversiteit aankijkt.

donderdag, 21 oktober 2010


Vraag de brochure aan van jouw favoriete Postacademische opleiding.

Postacademische brochures