Nieuws

Even niet praten verbetert creativiteit

dinsdag, 13 mei 2014

Onderbreek af en toe een vergadering of brainstorm, dat vergroot de creativiteit tijdens dergelijke groepsdiscussies. Dit resultaat komt naar voren in nieuw onderzoek van universitair docent Daan Stam van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). De deelnemers krijgen door een onderbreking de tijd om zelf hun gedachten over de onderwerpen te vormen en te verwerken, wat veel meer ideeën en meer diversiteit in de ideeën oplevert dan tijdens een klassieke brainstorm. Deze kosteloze en gemakkelijk in te voeren methode, belangrijk voor het verhogen van ontwikkelingsproductiviteit, is nu met succes getest. Bekijk ook de video op RSM Discovery. 

‘Reken organisatie af op doelstellingen MVO’

dinsdag, 13 mei 2014

Maak doelstellingen op het gebied van duurzaamheid concreet, meetbaar en controleerbaar. Ook moet een directeur of directielid zich direct aan dergelijke doelstellingen verbinden. Dat blijkt uit een enquête onder het MVO Expertpanel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, dat bestaat uit zo’n 300 directeuren en professionals op het gebied van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en CSR  (corporate social responsibility) van onder meer DSM en Akzo Nobel. De meesten van hen denken dat zij de lange termijn MVO doelstellingen wel kunnen realiseren, maar geven aan dat  maatschappelijke druk daarbij wel kan helpen.

Socioloog Godfried Engbersen benoemd tot lid van WRR

maandag, 12 mei 2014

De ministerraad heeft op voorstel van minister-president Rutte ingestemd met de benoeming per 1 september 2014 van prof.dr. Godfried Engbersen van de Erasmus Universiteit Rotterdam tot lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Prof.dr. Casper de Vries is per 1 januari 2015 benoemd als adviserend lid.

Onno de Jong (RHV) benoemd tot Jong Haventalent 2014

donderdag, 8 mei 2014

Tijdens het eerste Rotterdams Havenevenement op woensdag 7 mei 2014 is onderzoeker Onno de Jong, verbonden aan Regionale Economie, Haven- en Vervoerseconomie (RHV) BV, uitgeroepen tot ‘Jong Haventalent’. Verder werd voor het eerst de SmartPort Scriptieprijs uitgereikt. Deze werd gewonnen door Rick Jansen. 

Politieke voorkeur voorspelt filmkeuze

dinsdag, 6 mei 2014

De politieke voorkeur van het lokale publiek is een goede voorspeller van het succes van een film in een stad of dorp. Dat ontdekte universitair docent Jason Roos van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) na onderzoek in Amerika. Politieke voorkeur blijkt een veel betere indicator voor het voorspellen van het succes van een film in een plaatselijke bioscoop dan traditionele marketingvariabelen zoals leeftijd, inkomen en opleidingsniveau. Bekijk ook de video op RSM Discovery.