Postacademisch   Studievoorlichting   Nieuws

Nieuws

Geneeskunde krijgt kwaliteitszegel ‘Topopleiding’

De bacheloropleiding Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam mag het predikaat ‘Topopleiding’ voeren. Deze studie wordt met uitmuntende cijfers beoordeeld als beste geneeskunde-opleiding van Nederland in de Keuzegids Universiteiten 2014, die vandaag is verschenen. Ook de bacheloropleidingen Pedagogische Wetenschappen en International Business Administration worden als beste in hun vakgebied beoordeeld.

donderdag, 14 november 2013

Nog veel haken en ogen aan prestatiebeloning in zorg

De honorering van zorgaanbieders wordt in steeds meer landen afhankelijk gesteld van geleverde zorgprestaties, bijvoorbeeld ten aanzien van de kwaliteit van de zorg. Hoe een dergelijke prestatiebeloning of ‘pay-for-performance’ het beste kan worden vormgegeven en of het daadwerkelijk leidt tot betere prestaties, is echter nog verre van duidelijk. Dit stelt Frank Eijkenaar in zijn proefschrift ‘Pay-for-performance for healthcare providers. Design, performance measurement, and (unintented) effects’, waarop hij op donderdag 14 november 2013 promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

dinsdag, 12 november 2013

Honderdste dies natalis Erasmus Universiteit Rotterdam

Verleden, heden én toekomst stonden vrijdag 8 november 2013 centraal bij de viering van de honderdste dies natalis van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens de academische zitting werd teruggeblikt op honderd jaar onderzoek en onderwijs, de balans opgemaakt en vooruitgekeken. Ook reikte de jarige universiteit acht eredoctoraten uit en vond de rectoraatsoverdracht plaats. Circa tweeduizend aanwezigen, waaronder eregast Prinses Beatrix, woonden de viering in De Doelen bij.

vrijdag, 8 november 2013

Scheidend rector Schmidt Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Prof.dr. Henk Schmidt, scheidend rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is donderdagavond 7 november benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Schmidt kreeg de versierselen opgespeld door mr. Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het College van Bestuur van de universiteit.

vrijdag, 8 november 2013

100ste banier gehesen ter ere van honderdjarige universiteit

Vanmorgen, donderdag 7 november om 11.00 uur, hees  collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr samen met vijf studenten van de jarige Erasmus Universiteit Rotterdam de honderdste banier op de Vlaggenparade aan de Boompjes. In totaal staan er 230 masten. De EUR '100 jaar Impact'vlaggen zijn 's avonds en 's nachts verlicht en blijven een maand lang wapperen.

donderdag, 7 november 2013


Vraag de brochure aan van jouw favoriete Postacademische opleiding.

Postacademische brochures