Nieuws

Koning bij Opening Academisch Jaar

dinsdag, 15 juli 2014

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is maandag 1 september 2014 aanwezig bij de Opening van het Academisch Jaar 2014-2015 van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De plechtigheid markeert de officiële afsluiting van de viering van het honderdjarig bestaan van de universiteit. Prof.dr. Hans Clevers, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), verzorgt de gastrede. 

Financiering voor onderzoek naar ouderbetrokkenheid bij onderwijs

woensdag, 9 juli 2014

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam ontvangen 313.000 euro van NWO / Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De onderzoeksfinanciering is bestemd voor een onderzoek naar het ouder-kindprogramma ‘VVE Thuis’ voor kleuters in de voor- en vroegschoolse educatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van dr. Roel van Steensel, dr. Marieke Meeuwisse en prof.dr. Sabine Severiens van Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen.  

‘Hot research’ door onderzoekers Erasmus Universiteit

woensdag, 9 juli 2014

Dertien onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam staan in de lijst van ‘hot researchers’, het overzicht door Thomson Reuters van meest invloedrijke wetenschappers ter wereld. Daarmee is de Erasmus Universiteit de best scorende Nederlandse universiteit.

Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid werknemers

vrijdag, 4 juli 2014

Hoe geven werkgevers, werknemers en de overheid de inzetbaarheid (employability) van werknemers vorm? En hoe draagt beleid bij aan de daadwerkelijke inzetbaarheid van werknemers? Deze vragen staan centraal in het onderzoeksproject “Sustaining employability” (Verduurzamen van inzetbaarheid) waarvoor sociologen prof.dr. Pearl Dykstra, dr. Ferry Koster, dr. Hans Pruijt en Maria Fleischmann, MSc een NWO-TOP subsidie van ruim 700.000 euro hebben ontvangen. 

 

Erasmus Universiteit Rotterdam eert Mohammed Hatta

maandag, 16 juni 2014

Namens het College van Bestuur heeft em. professor Wim Lammerts van Bueren (Erasmus School of Economics) in Jakarta een foto van het nieuwe Hatta-gebouw overhandigd aan de oudste dochter van Mohammed Hatta. De huisvesting voor internationale studenten is vernoemd naar deze alumnus, vrijheidsstrijder en eerste vice-president van de Republiek Indonesië.