Nieuws

Nieuw perspectief op Europese uitdagingen voor de rechtspraak

dinsdag, 11 november 2014

De internationalisering van het recht en veranderende maatschappelijke eisen stellen rechters in Europese landen voor nieuwe uitdagingen. In haar oratie ‘The Possibility of a European Judicial Culture’ betoogt prof. dr. Elaine Mak dat een nieuwe onderzoeksbenadering in het publiekrecht antwoorden biedt op deze uitdagingen. Met haar oratie aanvaardt Mak op 21 november 2014 het ambt van bijzonder hoogleraar Empirische studie van het publiekrecht, i.h.b. van rechtsstatelijke instituties vanwege het Erasmus Trustfonds, in de Erasmus School of Law.

Filosofie, eicellen en Zwarte Piet in Studio Erasmus

dinsdag, 4 november 2014

Studio Erasmus is de maandelijkse talkshow van de Erasmus Universiteit in de Rotterdamse Schouwburg over wetenschap en actualiteit. Met interviews, minicolleges en livemuziek. Op dinsdag 11 november 2014 zijn onder meer filosoof Tim de Mey, bestuurskundige Laura den Dulk en gynaecoloog Joop Laven te gast.

Zorg voor goede balans in probleemgestuurd onderwijs

dinsdag, 4 november 2014

Het geven van autonomie aan studenten betekent niet dat docenten geen structuur en begeleiding moeten bieden. Dat is een van de conclusies in het proefschrift ‘Motivatie en prestatie in probleemgestuurd onderwijs: De rol van interesse, tutoren en zelfgestuurd leren’ van Lisette Wijnia. Zij deed onderzoek naar de factoren die motivatie en leeruitkomsten binnen het probleemgestuurd onderwijs (PGO) kunnen bevorderen. Wijnia verdedigt haar proefschrift vrijdag 14 november 2014 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Politiekorpsen delen weinig kennis over veranderingen

dinsdag, 4 november 2014

Politiekorpsen in Europa kunnen bij reorganisaties en veranderingen veel van elkaar leren, maar doen dat nauwelijks. Het delen van kennis, best practices en informatie wordt gehinderd door onwetendheid van methoden en door de cultuur in andere nationale korpsen. Dat blijkt uit de Comparative Police Studies in the EU (COMPOSITE, vergelijkend politieonderzoek in de EU), een groot vierjarig interdisciplinair project over organisatorische veranderingen binnen politiekorpsen. Onlangs werd dit project, dat werd gefinancierd door de EU en onder leiding stond van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), afgerond. Bekijk ook de video op RSM Discovery.

Hester Dibbits bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie

dinsdag, 4 november 2014

Dr. Hester Dibbits is per 1 november 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), vanwege het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Dibbits is in deze hoedanigheid verbonden aan het Centrum voor Historische Cultuur (CHC) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.