Home RLK

Het Rotterdamsch Leeskabinet is een verenigingsbibliotheek, opgericht in 1859. De collectie omvat romans, geschiedenis, kunst, biografieën, detectives en vele andere vakgebieden. Tevens organiseert het Leeskabinet literaire en culturele activiteiten. Wij bieden een collectie van hoog niveau en persoonlijke service! De bibliotheek omvat ca. 250.000 banden en is toegankelijk voor leden en voor medewerkers en studenten van de Erasmus Universiteit..


Aangepaste openingstijden in april, mei en juni

Door feest- en herdenkingsdagen is het Leeskabinet in april, mei en juni enkele dagen gesloten.

Aanwinstentafels vernieuwd per 11 maart

Wilt u deze boeken lezen? Aanvragen kunt u indienen bij de balie.

Nieuw kwartaalbericht beschikbaar

Het kwartaalbericht 2013 (afl.4) is beschikbaar.

Beleidsplan Leeskabinet: 2013-2018

De ledenvergadering stelde het beleidsplan vast: ‘Vernieuwend traditioneel’.

Betaald parkeren vanaf 1 mei 2013

Bestaande parkeerpassen zijn niet meer geldig.