Derde kwartaalbericht 2014 beschikbaar

Raadpleeg nu het kwartaalbericht over de maanden juli t/m september.

Aanwinstentafels vernieuwd per 4 november

Wilt u deze boeken lezen? Reserveren kan via de online-catalogus of via de balie.

Website: nieuwe vormgeving

De vorm van onze website is gewijzigd; in aansluiting op de huisstijl van de EUR.

Tweede kwartaalbericht 2014 beschikbaar

Raadpleeg nu het kwartaalbericht over de maanden april t/m juni.

Beleidsplan Leeskabinet: 2013-2018

De ledenvergadering stelde het beleidsplan vast: ‘Vernieuwend traditioneel’.

dinsdag, 25 november 2014

Lezing dinsdag 25 november: Alexander Münninghoff over "De Stamhouder".

Leeskabinet lezing: De Stamhouder

Het Rotterdamsch Leeskabinet is een verenigingsbibliotheek, opgericht in 1859. De collectie omvat romans, geschiedenis, kunst, biografieën, detectives en vele andere vakgebieden. Tevens organiseert het Leeskabinet literaire en culturele activiteiten. Wij bieden een collectie van hoog niveau en persoonlijke service! De bibliotheek omvat ca. 250.000 banden en is toegankelijk voor leden en voor medewerkers en studenten van de Erasmus Universiteit..