Tentoonstelling en inloopsessie renovatie bibliotheekgebouw

Bezichtig de maquette, stel u persoonlijk op de hoogte bij de architect en andere betrokkenen.

Leeskabinet-excursie naar Den Haag

Voor de excursie naar de KB en het Meermanno zijn geen plaatsen meer beschikbaar.

Website: nieuwe vormgeving

De vorm van onze website is gewijzigd; in aansluiting op de huisstijl van de EUR.

Tweede kwartaalbericht 2014 beschikbaar

Raadpleeg nu het kwartaalbericht over de maanden april t/m juni.

Aanwinstentafels vernieuwd per 26 augustus

Wilt u deze boeken lezen? Reserveren kan via de online-catalogus of via de balie.

Beleidsplan Leeskabinet: 2013-2018

De ledenvergadering stelde het beleidsplan vast: ‘Vernieuwend traditioneel’.

woensdag, 22 oktober 2014 tot vrijdag, 7 november 2014

Tentoonstelling en inloopsessie renovatie bibliotheekgebouw

Bezichtig de maquette, stel u persoonlijk op de hoogte bij de architect en andere betrokkenen.

Het Rotterdamsch Leeskabinet is een verenigingsbibliotheek, opgericht in 1859. De collectie omvat romans, geschiedenis, kunst, biografieën, detectives en vele andere vakgebieden. Tevens organiseert het Leeskabinet literaire en culturele activiteiten. Wij bieden een collectie van hoog niveau en persoonlijke service! De bibliotheek omvat ca. 250.000 banden en is toegankelijk voor leden en voor medewerkers en studenten van de Erasmus Universiteit..