Aanschafwensen

Het Leeskabinet wil op de hoogte blijven van de wensen van de leden. Leden worden uitgenodigd aanschafsuggesties in te dienen bij de bibliothecaris: per mail: pesch@remove-this.ubib.eur.nl of via de uitleenbalie (hier zijn aanvraagformulieren beschikbaar). 

Bij binnenkomst van een door u gesuggereerde titel ontvangt u bericht. Medewerkers en studenten van de Erasmus Universiteit worden eveneens uitgenodigd aanschafsuggesties in te dienen.