Home   Werkplek   Bestelprocedure werkplekapparatuur

Bestelprocedure werkplekapparatuur

Deze bestelprocedure is van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden door afdelingen die hun werkplekbeheer ondergebracht hebben bij het SSC ICT.

Te bestellen producten vindt u in het kernassortiment.

 1. De bestelling bevoegden kunnen met het ERNA account inloggen op het intranet. Het digitale bestelformulier wordt hierdoor toegankelijk.
 2. De bestelling bevoegden plaatsen de bestellingen door middel van het bestelformulier.
 3. Het bestelformulier wordt automatisch verzonden aan de tekenbevoegden van het organisatieonderdeel.
 4. De tekenbevoegden stuurt bij akkoord het bestelformulier door naar de bestelling bevoegden.
 5. De bestelling bevoegden stuurt het bestelformulier door naar de servicedesk SSC-ICT.
 6. De Servicedesk maakt call/request aan van de bestelling in USD (helpdeskinformatiesysteem) en neemt van de betreffende email de tekst over in de call. De bestelling bevoegde persoon ontvangt een e-mail dat de bestelling is geregistreerd.
 7. De Servicedesk plaatst de bestelling bij de leverancier middels de website van deze leverancier.
  -Hierbij wordt aangegeven dat de factuur direct naar het betreffende organisatieonderdeel gaat.
  -Servicedesk beschikt over een bestand met factuuradressen van de diverse organisatieonderdelen.
 8. De bestelde goederen worden afgeleverd bij de servicedesk.
 9. Zodra de goederen binnen zijn wordt de levering door de servicedesk op volledigheid gecontroleerd en de call voor de bestelling afgesloten. De bestelling bevoegde persoon ontvangt wederom een email met de sluitmelding van het request . De bestelling bevoegde persoon weet nu dat de goederen zijn ontvangen door de servicedesk en op volledigheid zijn gecontroleerd. Deze melding naar de bestelling bevoegde persoon is tevens de bevestiging dat de rekening door de klant betaald kan worden.
 10. Er wordt een nieuwe call aangemaakt voor de plaatsing van de goederen. De servicedesk maakt afspraak met klantafdeling/eindgebruiker voor plaatsing van de hardware.

Klik hier voor de lijst bestellingsbevoegde personen voor computer hardwareMicrosoft stopt met ondersteuning Windows XP

SSC ICT neemt aanvullende maatregelen ter beveiliging van Windows XP werkplekken.

Bijeenkomst ter ere van integratie ICT bij de Erasmus Universiteit Rotterdam

Op 30 januari 2014 werd op feestelijke wijze stilgestaan bij de integratie van de ICT bij de EUR.

Nieuwe digitale werkomgeving in PC-zalen T3!

RSM neemt op 2 september als eerste de nieuwe digitale @wEURk-werkplek voor studenten in gebruik.

Microsoft Surface RT tablet nu met korting via Surfspot.nl

EUR-medewerkers en -studenten profiteren van korting op Microsoft Surface tablet via Surfspot.nl

Welkomstborrel ter ere van het nieuwe SSC ICT

Per 1 juli zijn de ICT-afdelingen van de faculteiten en het SSC ICT opgegaan in een nieuw SSC ICT.