Home   Diensten   Onderwijs   Toelating en inschrijving   Inschrijving   Vooraanmeldingscijfers

Vooraanmeldingscijfers/Inschrijfverzoeken


Vooraanmeldingscijfers
Voor de komst van Studielink in 2008 werden door de Informatie Beheer Groep (DUO) de zogenoemde vooraanmeldingscijfers gepresenteerd. Deze cijfers laten het aantal nieuwe eerstejaars studenten zien die hebbeen aangegeven bij een bepaalde instelling te willen gaan studeren.

Inschrijfverzoeken
Vanaf 2008 lopen alle aanmeldingen via Studielink, een landelijk inschrijfsysteem voor het Hoger Onderwijs. Deze cijfers laten het aantal verzoeken van nieuwe eerstejaars studenten zien die van plan zijn bij een bepaalde instelling/opleiding te gaan studeren.

Verschillen in aantallen
Uit de twee tabellen blijkt dat er behoorlijke verschillen zitten in de aantallen. Deze verschillen worden door een aantal factoren veroorzaakt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste factoren.

Vooraanmeldingen (DUO)

  • Alleen studenten waar alle verificaties zijn afgerond (GBA, diploma e.d.) zitten in het bestand.
  • Dubbele inschrijvingen zitten niet in het bestand, elke student telt een keer mee.
  • Internationale studenten zitten niet in het bestand.
  • Studenten die zich inschrijven voor een schakelprogramma zitten niet in het bestand.

Inschrijfverzoeken (Studielink)

  • Alle verzoeken zitten in het bestand, dus ook wanneer de verificaties nog niet zijn afgerond.
  • Studenten die een verzoek doen voor 2 of 3 opleidingen komen ook 2 of 3 maal voor in het bestand.
  • Ook internationale studenten zitten in het bestand.
  • Studenten die zich willen inschrijven voor een schakelprogramma komen in het bestand voor.

Inschrijven
Bekend is dat studenten tot het laatste moment hun voorkeur nog wijzigen. Daarnaast kunnen studenten tot eind augustus bepalen waar ze gaan studeren, veel studenten doen dit ook pas op het laatste moment. Uiteindelijk is een student pas ingeschreven als hij of zij aan alle voorwaarden heeft voldaan. Dit houdt onder meer in dat het collegegeld moet zijn voldaan, dat alle verificaties zijn afgerond en dat de student daadwerkelijk toelaatbaar is. Der halve zijn de daadwerkelijke inschrijfcijfers pas bekend na de zogenoemde 1 oktobertelling. Vanaf juli publiceert de EUR deze cijfers wekelijks.

De cijfers worden wekelijks op internet geplaatst door het secretariaat van het SSC OO&S.
Voor vragen kunt u hen contacteren via secretariaat@remove-this.oos.eur.nl

 

 


Customer Journey

De Customer Journey: het geheim van het IKEA-ijsje

Cijfers International Office Erasmus University

Een overzicht van het werk dat we de afgelopen maanden verzet hebben.

Official Welcome International Students

Op 19 september werden de buitenlandse studenten officieel welkom geheten

Instellingstoets Kwaliteitszorg

Op 4 en 9 september heeft de commissie de Erasmus Universiteit bezocht.