Taal- & Trainingscentrum   Alumni   CEFR-niveaus   B1 (Intermediate)

CEFR-niveau B1 (Intermediate)

B1: Drempel – kan eigen mening geven en kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen en verwachtingen beschrijven

Gesprekken

U kunt zich in de meest voorkomende situaties redden wanneer u in het land bent van de doeltaal.

U kunt onvoorbereid deelnemen aan gesprekken over vertrouwde onderwerpen en het dagelijkse leven (familie, hobby’s, werk, reizen, actuele gebeurtenissen).

U kunt zinnen op een eenvoudige manier met elkaar verbinden, zodat u ervaringen, gebeurtenissen, uw dromen, hoop en ambities kunt beschrijven.

U kunt in het kort redenen en verklaringen geven voor uw meningen en ideeën.

U kunt een verhaal vertellen, de plot van een boek of film en uw mening erover geven.

Spreken

U kunt uitingen op een simpele manier aan elkaar verbinden, zodat u ervaringen en gebeurtenissen, uw dromen, verwachtingen en ambities kunt beschrijven.

U kunt in het kort redenen en verklaringen geven voor uw meningen en plannen. U kunt een verhaal vertellen of de plot van een boek of film weergeven en uw reacties beschrijven.

Luisteren

U kunt de hoofdpunten begrijpen van een gesprek over persoonlijke zaken, familie, werk, school en vrije tijd.

U kunt de hoofdpunten begrijpen van radio- of tv-programma’s over actuele zaken die binnen uw belangstellingsfeer liggen. Voorwaarde is dat men relatief langzaam en duidelijk spreekt.

Schrijven

U kunt eenvoudige teksten schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn.

U kunt persoonlijke brieven schrijven waarin u uw ervaringen of indrukken beschrijft.

Lezen

U kunt teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit zeer frequente, dagelijkse of aan uw werk gerelateerde taal.

U kunt de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen.


Bookmark and Share

Het Groot Erasmus Dictee der Nederlandse taal

De eerste editie van het Groot Erasmus Dictee der Nederlandse taal was een groot succes!

Speciale aanbieding voor taalcursussen!

Ontvang 20% korting op het cursusbedrag

First-year alumnus discount!

First-year alumnus? Take advantage of this special offer for recent graduates of the Erasmus Univers

Agenda