CEFR-niveau B1 (Intermediate)

B1: Drempel – kan eigen mening geven en kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen en verwachtingen beschrijven

Gesprekken

U kunt zich in de meest voorkomende situaties redden wanneer u in het land bent van de doeltaal.

U kunt onvoorbereid deelnemen aan gesprekken over vertrouwde onderwerpen en het dagelijkse leven (familie, hobby’s, werk, reizen, actuele gebeurtenissen).

U kunt zinnen op een eenvoudige manier met elkaar verbinden, zodat u ervaringen, gebeurtenissen, uw dromen, hoop en ambities kunt beschrijven.

U kunt in het kort redenen en verklaringen geven voor uw meningen en ideeën.

U kunt een verhaal vertellen, de plot van een boek of film en uw mening erover geven.

Spreken

U kunt uitingen op een simpele manier aan elkaar verbinden, zodat u ervaringen en gebeurtenissen, uw dromen, verwachtingen en ambities kunt beschrijven.

U kunt in het kort redenen en verklaringen geven voor uw meningen en plannen. U kunt een verhaal vertellen of de plot van een boek of film weergeven en uw reacties beschrijven.

Luisteren

U kunt de hoofdpunten begrijpen van een gesprek over persoonlijke zaken, familie, werk, school en vrije tijd.

U kunt de hoofdpunten begrijpen van radio- of tv-programma’s over actuele zaken die binnen uw belangstellingsfeer liggen. Voorwaarde is dat men relatief langzaam en duidelijk spreekt.

Schrijven

U kunt eenvoudige teksten schrijven over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn.

U kunt persoonlijke brieven schrijven waarin u uw ervaringen of indrukken beschrijft.

Lezen

U kunt teksten begrijpen die hoofdzakelijk bestaan uit zeer frequente, dagelijkse of aan uw werk gerelateerde taal.

U kunt de beschrijving van gebeurtenissen, gevoelens en wensen in persoonlijke brieven begrijpen.


Bookmark and Share