Klachtenprocedure

Neem contact op met het Taal- & Trainingscentrum
Wij streven naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over de diensten van het Taal- & Trainingscentrum, neem dan per e-mail (ltc@remove-this.eur.nl) contact met ons op. Beschrijf je klacht zo uitgebreid mogelijk. Het TTC zal binnen een week reageren. Het kan zijn dat we je vragen een en ander ook mondeling toe te lichten.

In sommige gevallen kan het TTC zelf geen oplossing aandragen, omdat de klacht betrekking heeft op een ander organisatieonderdeel waarmee we samenwerken (bijvoorbeeld klachten over lesruimten). In dat geval bespreken we de klacht met de betreffende partij om samen tot een oplossing te komen.

Bemiddeling door een studentendecaan
Bij het indienen van een klacht kun je je laten bijstaan door een studentendecaan. Hij of zij kan ook bemiddelen als je zelf niet rechtstreeks contact met het TTC wilt opnemen. Een afspraak met een studentendecaan maak je via het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC).

EUR faciliteit Rechtsbescherming
Als je geen gebruik wilt maken van bovenstaande (informele) procedures, kun je kiezen voor een formele klachtenprocedure bij de EUR faciliteit Rechtsbescherming. Dit is een centrale voorziening waar alle klachten en beroep- en bezwaarschriften online kunnen worden ingediend. Je kunt hier een formele klacht indienen.


Bookmark and Share

Erasmus Dictee 2015

Op maandag 23 november 2015 heeft het jaarlijkse Erasmus Dictee plaatsgevonden.

Schrijfcoaches Nederlands en Engels

Individuele feedback op je teksten

Online taalcursussen!

Leer een taal in uw eigen tempo en wanneer het u uitkomt!

First-year alumnus discount!

Speciaal aanbod voor recent afgestudeerden van de EUR

Hoi Holland! App

This serious game is your first step towards mastering the Dutch language.