Niveaus van het Common European Framework of Reference (CEFR)

In 2001 werd, na jarenlange studie, het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor de Talen gepubliceerd (in het Nederlands meestal CEF genoemd als afkorting van ‘Common European Framework’). Dit kader beschrijft wat taalgebruikers allemaal kunnen doen met een geleerde taal en hoe goed en efficiënt ze dat doen. In feite wordt dus aangegeven, op verschillende niveaus, hoe vaardig taalgebruikers zijn in de betreffende taal.

A Beginnend taalgebruiker

A1 Doorbraak

A2 Tussenstap

B Onafhankelijk taalgebruiker

B1 Drempel

B2 Uitzicht

C Vaardig taalgebruiker

C1 Effectieve operationele vaardigheid

C2 Beheersing

Om je taalbeheersing met één niveau te verbeteren, moet je bij het Taal- & Trainingscentrum (TTC) doorgaans twee cursussen volgen. Voor niet-Europese talen en voor de hogere niveaus bij Frans en Spaans (vanaf niveau B1) geldt dat je meer cursussen moet volgen om van het ene naar het andere niveau te komen. Kijk voor meer informatie onder de betreffende taal.


Bookmark and Share