Engels voor studenten en medewerkers

De reguliere avondcursussen Engels zijn speciaal ontwikkeld voor studenten die (willen) deelnemen aan een Engelstalig Bachelor- of Masterprogramma, maar zijn ook toegankelijk voor medewerkers. Deze cursussen zijn ingedeeld volgen het Common European Framework of Reference (CEFR). Voor een globale vergelijking van de CEF-levels met andere taalvaardigheidstoetsen zie deze tabel.

Deze taalcursussen Engels zijn erop gericht alle aspecten van uw taalvaardigheid te verbeteren en uw Engels naar een hoger niveau te tillen.

De avondcursussen Engels bestaan uit tien wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur. Het afsluitend examen vindt na afloop van de cursus plaats op een vooraf vastgestelde datum. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ongeveer drie uur per week aan zelfstudie besteden.


Bookmark and Share