Spaans A2.2 (Pre-Intermediate 2)

Het niveau A2 volgens het Common European Framework of Reference (CEFR) wordt in onze cursussen onderverdeeld in niveau A2.1 en A2.2. In deze A2.2 cursus rond je de leerstof af die hoort bij A2.

Het streef(eind)niveau van deze cursus is niveau A2.2.

Toelating tot cursus
Om toegelaten te worden tot deze cursus, moet je kennis van de taal op niveau A2.1 zijn. Dat je over dit niveau beschikt, kun je op 4 manieren aantonen:

  • het A2.2-advies van een intake van het TTC, niet ouder dan 1 jaar;
  • het A2.1-resultaat van een assessment Spaans van het TTC, niet ouder dan 1 jaar;
  • het bewijs van deelname aan de A2.1-cursus van het TTC, niet ouder dan 1 jaar;
  • huidige deelname aan de A2.1-cursus van het TTC.

Inschrijven

Je kunt je inschrijven en betalen via de webshop.
Alleen als je niet kunt betalen via de webshop (Ideal) of als je werkgever voor je betaalt, kun je gebruik maken van het inschrijfformulier.

Data en tijden
Zie de planning voor de details.

Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal kost ± € 45,- en is niet bij de cursusprijs inbegrepen. In de bevestigingsbrief die je ontvangt als de cursus doorgaat, informeren we je over de details.

Cursusprijs

Tarief 1  Tarief 2 
€ 279,- € 379,-

Tarief 1 Studenten-/EUR:
Hieronder vallen studenten, PhD-studenten, exchange studenten, medewerkers en alumni van de EUR en studenten van andere Nederlandse universiteiten en de Hogeschool Rotterdam.
Tarief 2 Overig:
Hieronder valt iedereen die niet aan een van bovenstaande criteria voldoet. Een academische achtergrond is een voorwaarde.


Bookmark and Share