Taal- & Trainingscentrum   Medewerkers   Taaltoetsen   Taalassessment Engels voor medewerkers

Taalassessment Engels voor medewerkers

Voor medewerkers van de EUR
Het Taal- & Trainingscentrum (TTC) biedt taalassessments Engels aan voor medewerkers van de EUR. Het resultaat van een assessment kan gebruikt worden voor de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), om de taalvaardigheid in het Engels aan te tonen ten behoeve van het project Tweetaligheid (BV 2013) of voor deelname aan een cursus Engels. De assessments worden meerdere keren per jaar aangeboden.

Inhoud van het taalassessment
Een taalassessment bestaat uit:

  • Quick Placement Test (online)
  • Mondelinge toets
  • Schriftelijke toets

De Quick Placement Test is een online test, waarvoor u per e-mail wordt uitgenodigd. Deze toets kunt u maken op een moment waarop het u het beste uitkomt. De toets duurt maximaal 90 minuten.
De mondelinge toets is een gesprek van 15 minuten met twee docenten Engels. Tijdens dit gesprek wordt u gevraagd een korte presentatie van 5 minuten te houden. De opdracht ontvangt u per e-mail.
De schriftelijke toets bestaat uit het schrijven van een essay over een actueel onderwerp. Hiervoor krijgt u 45 minuten tijd.

Op basis van de resultaten van de drie onderdelen van het assessment, wordt aangegeven wat uw niveau is, uitgedrukt in de normen van het het Common European Framework of Reference (CEFR).

Inschrijven
Het TTC biedt meerdere keren per jaar een taalassessment Engels voor medewerkers aan. Om u aan te melden voor het assessment neemt u de volgende stappen:

  • U reserveert een plaats in het rooster voor de mondelinge toets.
  • U vult een inschrijfformulier (tevens betalingsformulier) voor het assessment Engels digitaal in en u stuurt deze voor de deadline per post op naar het TTC. Op de dag van de deadline accepteren wij deze formulieren ook per email, mits het origineel direct wordt nagestuurd per post.

Als wij uw reservering en het vereiste inschrijfformulier voor de inschrijfdeadline ontvangen, krijgt u in de week voor het assessment een email met de link voor de online test en de locatie van het mondeling en het schriftelijk.

Data

  • Quick Placement Test (te maken tussen 21 en 28 februari 2014)
  • Mondelinge test in week 9 (25 februari 2014)
  • Schriftelijke test in week 9 (25 februari 2014)

De deadline om in te schrijven voor bovengenoemd assessment is donderdag 13 februari 2014

Kosten
De kosten voor een assessment (Quick Placement Test + mondeling + schriftelijk) bedragen
€ 105,- per deelnemer.

Met het resultaat van het assessment is het mogelijk om in te schrijven voor een groepscursus (of individuele taaltraining).


Het Groot Erasmus Dictee der Nederlandse taal

De eerste editie van het Groot Erasmus Dictee der Nederlandse taal was een groot succes!

Speciale aanbieding voor taalcursussen!

Ontvang 20% korting op het cursusbedrag

First-year alumnus discount!

First-year alumnus? Take advantage of this special offer for recent graduates of the Erasmus Univers

Agenda