Home UB   Bibliotheken en collecties   Universiteitsbibliotheek   Vakgebieden   Bedrijfskunde

Bedrijfskunde

De collectie bedrijfskunde

De bedrijfskunde collectie van de Universiteitsbibliotheek (UB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam is omvangrijk, zeker wanneer de collecties van aanverwante disciplines worden meegerekend. Denk aan economie, sociale wetenschappen (psychologie) en rechten.

Binnen de collectie bedrijfskunde zijn de volgende zwaartepunten aan te geven:

 • Accountancy & Control
 • Beslissings- en informatiewetenschap
 • Financieel management
 • Management van technologie en innovatie
 • Marketing management
 • Organisatie- en personeelswetenschap
 • Relatie bedrijfsleven - samenleving
 • Strategisch management en ondernemerschap

Catalogi

Informatie over boeken, tijdschriften en ander materiaal aanwezig op de Woudestein campus vindt u in de UB-catalogus. Het ‘papieren’ werk -veelal boeken- zijn in de UB of in één van de faculteitsbibliotheken, bijvoorbeeld het BIC (RSM), ondergebracht. Ze kunnen via de UB-catalogus worden aangevraagd.
In de catalogus vindt u ook beschrijvingen van het digitale materiaal. Deze hebben vaak een link naar het feitelijk document of de betreffende metadata.

De Nederlandse Centrale Catalogus geeft toegang tot beschrijvingen van boeken en tijdschriften aanwezig in Nederlandse bibliotheken. Online Contents beschrijft tijdschriftartikelen vanaf 1992 op Nederlandse bodem. Boeken en kopieën van artikelen uit niet-EUR bibliotheken zijn via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) aan te vragen.

Databanken

Het meeste materiaal dat de UB aanbiedt - denk aan tijdschriftartikelen, onderzoeksrapporten, bedrijfsinformatie en statistieken - is in digitale vorm opgeslagen in databanken.

Een aantal in het oog springende bedrijfskundige databanken op een rij:

 • ABI/Inform global
 • Business Source Premier
 • Company.info
 • Compustat
 • CRSP
 • Datastream
 • Emerald
 • Financial Times
 • Het Financieele Dagblad
 • Gartner Online
 • JSTORE
 • Passport GMID
 • Reach
 • Science Direct
 • SpringerLink
 • Statline
 • Thomson One Banker

Via de UB-website en een klik op het label Databanken krijgt u toegang tot deze bronnen.
Als EUR-student en –medewerker krijgt u toegang vanaf de campus of thuis, via een VPN-connectie (Virtual Private Network).

Rondom het gebruik van de diverse financiële databases is een uitgebreide dienstverlening opgezet: het Erasmus Data Service Centre (EDSC). Haar medewerkers bieden assistentie bij het vinden van datasets en verzorgen workshops die u in staat stellen zelfstandig met de financiële databases te werken.
Maak hiervoor een afspraak in de elektronische agenda van het EDSC.

Portal economie/bedrijfskunde

De bronnen van bijzonder belang voor bedrijfskundigen en economen zijn in een portal bij elkaar gezet. U vindt deze op de UB-website, keuze: Zoeken > Portals per vakgebied > Economics and Management. Interessant is wellicht de omvangrijke verzameling opgenomen bedrijfskundige en economische internetbronnen.

Collectie Economie/Bedrijfskunde in de Tinbergen zaal

Hier is het vakgerichte naslagwerk te vinden, zoals handboeken, vakencyclopedieën en vakwoordenboeken. Ook kunt u er terecht voor de verplichte literatuur en syllabi op het gebied van economie en bedrijfskunde, voor de Economic Working Papers (laatste 3 jaar) en voor de collectie boeken van de Open Universiteit.
De studiezaal bevindt zich op de eerste verdieping, achter in de bibliotheek.

Medewerkers en studenten van de Faculteit der Bedrijfskunde zullen ook in de collectie Sociale wetenschappen (Tinbergen zaal) en Rechten (Langeveld zaal) nuttige informatie kunnen vinden.

N.B.:

 • in alle studiezalen is de onderwerpsindeling op de kasten aangegeven;
 • materiaal uit de studiezalen kan men slechts ter plaatse raadplegen, zonodig kopiëren.

Tijdschriften in de Langeveld zaal

Een selectie van de belangrijkste bedrijfskundige en economische tijdschriften staat in de Langeveld zaal. Ze zijn op onderwerp gerangschikt (met de codes EB 1 - 29). De lopende jaargang staat voorop; de voorgaande jaargang is achter de klep te vinden.

Het overig deel van de tijdschriften is in het magazijn ondergebracht. Raadpleeg de catalogus voor de exacte vindplaats.

Een groeiend aantal tijdschriften is fulltext te raadplegen. Deze zijn te vinden via de UB-catalogus en op de UB-website onder de tab E-journals.

Instructie

Om het effectief gebruik van bedrijfskundige bronnen te bevorderen is een cursus informatievaardigheden beschikbaar gesteld. U vindt deze op de UB-website, opties: http://www.eur.nl/ub_informatievaardigheden/ul_instruction/sfsi_me/. Voor een allereerste oriëntatie biedt de UB de instructie Maak kennis met de UB aan.
Verder is het altijd mogelijk instructies op maat aan te vragen.

Meer informatie