Home UB   Bibliotheken en collecties   Universiteitsbibliotheek   Vakgebieden   Beleid en management gezondheidszorg

Beleid en Management Gezondheidszorg

Collectie Beleid en management gezondheidszorg

De Universiteitsbibliotheek (UB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam bevat een brede collectie op terreinen relevant voor de studie van het beleid en management van de gezondheidszorg.

Door het interdisciplinaire karakter van het onderwerp is informatie daarover in verschillende delen van de collectie te vinden, met name op de gebieden van:

 • bedrijfskunde
 • economie
 • filosofie (ethiek)
 • geschiedenis
 • rechten
 • sociale wetenschappen (bestuurskunde, sociologie en psychologie)

Met name de sociaal-wetenschappelijke collectie biedt vele aanknopingspunten:

 • beleidswetenschappen en bestuurskunde
 • internationale organisaties (bijvoorbeeld WHO)
 • methoden en technieken van onderzoek
 • psychologie
 • verzorgingsstaat

De verantwoordelijkheid voor de collectie gezondheidszorg is beleidsmatig ondergebracht bij de vakreferent sociale wetenschappen.

Voor informatie over de specifiek medische invalshoek kunt u terecht bij de Medische Bibliotheek op Hoboken, tel. 010 - 70 43783.

Gedrukte informatiebronnen

Het grootste deel van de boeken van de UB-collectie staat - in tegenstelling tot die van de Medische Bibliotheek - in een gesloten magazijnopstelling. Via de UB-catalogus is dit materiaal terug te vinden en uitleenbaar. De Medische Bibliotheek heeft eigen catalogus.

In de Mees zaal beneden kunt u algemene naslagwerken, encyclopedieën, woordenboeken en dergelijke raadplegen. Statistisch materiaal zoals het Vademecum gezondheidsstatistiek Nederland staat in de Tinbergen zaal.

Een selectie van de belangrijkste tijdschriften op het gebied van de gezondheidszorg staan in de Langeveld zaal, onder de code S 20. Ook onder andere codes kunt u relevante tijdschriften vinden. Economische en bedrijfskundige tijdschriften vindt u onder de code EB, juridische tijdschriften onder R, bijvoorbeeld R-17 voor sociaal-economisch recht. Medische tijdschriften vindt u in de Medische Bibliotheek op Hoboken.

De titels van alle aanwezige (ook elektronische) tijdschriften zijn in de UB-catalogus opgenomen, echter niet die van afzonderlijke artikelen. Raadpleeg daarvoor bibliografische naslagwerken en databanken. Recente tijdschriftartikelen vanaf eind 1992 kunt u onder andere vinden in Online Contents. Elektronische tijdschriften zijn ook direct terugvindbaar onder de knop Zoeken > Online bronnen > Elektronische tijdschriften, op de UB-website.

Databanken

Via de UB-website zijn vele databanken beschikbaar, onder de knop ZoekenDatabanken. Deze variëren van bibliografisch (puur verwijzend) tot feitelijk (bijvoorbeeld statistieken en juridische gegevens) en fulltext.
Een selectie hieruit:

 • ABI/Inform global (Amerikaanse bedrijfseconomische literatuur)
 • Cochrane Library
 • Databank Gezondheidszorg (Prismant) tot 2007
 • International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences
 • ISI Web of Science (o.a. Social Sciences Citation Index en Sciences Citation Index)
 • Journal citation reports (journal rankings)
 • Lexis-Nexis Academic Universe ('full text and abstracted medical & health information')
 • Medline /Pubmed (biomedisch)
 • Nederlandse en buitenlandse juridische bestanden (o.a. Plaza Kluwer, Opmaat)
 • Online vakbibliotheek voor de gezondheidszorg (Bohn Stafleu van Loghum)
 • SourceOECD (Health Data, statistisch)
 • Up-to-date Online (patiëntenzorg)

De meeste databanken zijn alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers van de EUR met een ERNA-account. Behalve vanuit het EUR-netwerk zijn deze ook van huis uit te raadplegen. Dit is mogelijk door het tot stand brengen van een VPN-connectie (Virtual Private Network).

Een handige lijst van Internetbronnen op het gebied van geneeskunde en gezondheidszorg is Intute: Health and Life Sciences, voorheen OMNI ('quality Internet resources in health and medicine')

Portal BMG

De bronnen van bijzonder belang voor BMG zijn in een portal bij elkaar gezet. Op de UB-website vindt u deze onder de knop Zoeken > Per vakgebied > Resources on Health Policy and Management.

Collectie BMG in de Tinbergen zaal

Op de eerste verdieping van de UB vindt u de zaal Tinbergen, waar een kleine selectie van basis- en naslagmateriaal voor BMG te vinden is. Ook kunt u hier de verplichte literatuur van BMG, readers, BMG-scripties, handleidingen voor het schrijven van scripties en dergelijke raadplegen.

De publicaties in de studiezaal zijn op onderwerp gerangschikt volgens de indeling van de Nederlandse Basisclassificatie.
Algemeen economische literatuur bijvoorbeeld is elders in de zaal Tinbergen te vinden; juridisch materiaal staat in de zaal Langeveld, op de begane grond.

Materiaal uit studiezalen kan niet worden geleend. Van verplichte literatuur is meestal wel een uitleenexemplaar beschikbaar.

Instructie

Voor een effectief gebruik van deze veelheid aan gedrukte en elektronische bronnen zijn cursussen informatievaardigheden beschikbaar. Deze zijn te vinden via de knop Informatievaardigheden op de UB-website.

Voor een allereerste oriëntatie biedt de UB de instructie Maak kennis met de UB aan.

Verder is het altijd mogelijk instructies op maat aan te vragen.

Meer informatie


Aanverwante vakgebieden