Home UB   Bibliotheken en collecties   Universiteitsbibliotheek   Vakgebieden   Europese integratie

Europese integratie

Collectie Europese integratie

Als Europees Documentatiecentrum (EDC) heeft de Universiteitsbibliotheek (UB) van de Erasmus Universiteit sinds de jaren zestig een uitgebreide collectie van de officiële publicaties van de Europese Unie. De UB-collectie over Europese Integratie is echter veel breder, gericht op thema's binnen het onderwijs en onderzoek aan de EUR.

De collectie Europese Integratie bestaat uit publicaties van alle instanties van de Europese Unie, waaronder het Europees Parlement, de Europese Commissie, het Economisch en Sociaal Comité, Eurostat en het Europese Hof van Justitie en Gerecht van Eerste Aanleg.

Daarnaast omvat de collectie literatuur over onder andere de volgende onderwerpen:

 • economische en monetaire zaken
 • gezondheidszorg
 • industriële politiek
 • interne markt
 • onderwijs en cultuur
 • regionale ontwikkeling en politiek
 • sociale ontwikkeling
 • transport
 • werkgelegenheid
 • wetgeving

In de UB-catalogus is het mogelijk om behalve op auteur en titel ook op onderwerp naar literatuur te zoeken. Dit kan met behulp van trefwoorden, maar ook via de basisclassificatie, een systeem waarin alle wetenschappen op systematische wijze zijn geordend.

Gedrukte bronnen van informatie

In het Europees Documentatiecentrum is het volgende te vinden:

 • laatste 2 jaar van het Publicatieblad
 • laatste 2 jaar van het Official Journal
 • jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en Gerecht van Eerste Aanleg, in het Nederlands en in het Engels
 • overige officiële publicaties van de Europese Unie
 • literatuur op het gebied van Europees recht, waaronder de verplichte en aanbevolen literatuur
 • overige literatuur op het gebied van de Europese Unie
 • adresboeken, handboeken en naslagwerken op het gebied van de Europese Unie

Eurostat-publicaties kunt u raadplegen in de Langeveld zaal. Een kleine selectie van Europese politiek is te vinden in de Tinbergen zaal. Het grootste deel van de collectie staat in gesloten magazijnen en is opvraagbaar via de UB-catalogus of via de uitleenbalie.

Microfiches

Documenten op microfiche van het Parlement (PE), Commissie-documenten (COM) en documenten van het Economisch en Sociaal Comité (CES) zijn te vinden bij de balie van de Langeveld zaal.

Databanken

De UB beschikt over steeds meer digitale bronnen. Een greep uit het aanbod:

 • ECLAS : catalogus van de Europese Commissie. Hierin kunt u zoeken naar boeken, rapporten, tijdschriftartikelen enzovoorts met betrekking tot de Europese Unie.
 • Eur-Lex : het portaal voor het recht van de Europese Unie. Actuele informatie en de volledige teksten van de meest recente publicatiebladen, jurisprudentie, verdragen en wetgeving.
 • Europa: de Europese Unie online : de officiële homepage van de EU. Hierop vindt u een overzicht van de nationale activiteiten. Daarnaast is er een zestal hoofdrubrieken: nieuws, beleid, instellingen, de EU in het kort, officiële documenten en informatiebronnen.
 • Legislative Observatory: EU-wetgeving en de besluitvormingsprocedures vanaf de fase van het voorstel tot afsluiting. Engelstalig.
 • Prelex: EU-wetgeving en de besluitvormingsprocedures vanaf de fase van het voorstel tot afsluiting. Nederlandstalig.
 • SCADPlus: overzicht van de belangrijkste wetgevingsbesluiten en -procedures voor elke activiteit van de Europese Unie

Deze bronnen zijn te vinden op de UB-website, onder Digitale bronnen.
De meeste databanken zijn alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers van de EUR met een ERNA-account. Behalve vanuit het EUR-netwerk zijn deze ook van huis uit te raadplegen. Dit is mogelijk door het tot stand brengen van een VPN-connectie (Virtual Private Network).

Europees Documentatiecentrum (EDC)

Het EDC bevindt zich op de begane grond, rechts achter de klapdeuren, in de Langeveld zaal. De informatie-intermediair werkt bij de informatiebalie in de studiezaal. Materiaal uit het EDC wordt niet uitgeleend.

Meer informatie