Home UB   Bibliotheken en collecties   Universiteitsbibliotheek   Vakgebieden   Filosofie

Filosofie

De collectie filosofie

De collectie filosofie van de Universiteitsbibliotheek (UB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam is nauw verbonden met het onderwijs en onderzoek aan de Faculteit der Wijsbegeerte. De kern van de collectie wordt gevormd door boeken en tijdschriften op het gebied van de wijsbegeerte, grondslagen van de wetenschappen en gerelateerde gebieden zoals semiotiek en kunstmatige intelligentie.

Zwaartepunten die direct in verband staan met het onderwijs en onderzoek zijn:

 • analytische filosofie
 • dialectische filosofie
 • ethiek
 • fenomenologie
 • filosofie van de economie
 • filosofie van de geneeskunde
 • filosofie van de informatica
 • filosofie van de kunst
 • geschiedenis van de filosofie
 • logica
 • methodologie en wetenschapsleer
 • niet-westerse filosofie
 • rechtsfilosofie
 • politieke filosofie
 • sociale filosofie
 • wijsgerige antropologie

Het grootste deel van de collectie boeken staat in gesloten magazijnen. Het materiaal is op te zoeken in de UB-catalogus met behulp van titel en auteur, maar ook met trefwoorden en de Nederlandse Basisclassificatie (BC). Publicaties die in gesloten magazijnen staan, zijn in de catalogus te herkennen aan de aanduiding 'uitleenbaar' cq. 'uitgeleend'. Tijdschriften, algemene en bibliografische naslagwerken, handboeken en verzameld werk zijn ter inzage in de studiezaal.

Tijdschriften en algemene naslagwerken

Algemene bronnen van informatie, zoals adresboeken, atlassen, algemene encyclopedieën, woordenboeken en biografieën zijn in de Mees zaal op de begane grond te vinden.
Van een belangrijk gedeelte van de filosofische tijdschriften staan de lopende jaargangen in de Langeveld zaal onder F1 t/m F4.
De titels van alle aanwezige tijdschriften zijn in de UB-catalogus opgenomen, echter niet die van afzonderlijke artikelen. Raadpleeg hiervoor bibliografieën op filosofisch gebied en bibliografische naslagwerken. Regelmatig verschijnende bibliografieën op het gebied van de filosofie staan in de tijdschriftenzaal.
De UB streeft ernaar tijdschriften zoveel mogelijk online fulltext beschikbaar te stellen; het aantal papieren abonnement neemt daardoor af.

Handboeken en ander referentiemateriaal

In de Tinbergen zaal zijn de belangrijkste handboeken en verzamelde werken van filosofen ondergebracht, net als vakencyclopedieën en bibliografische naslagwerken in boekvorm. Ook staat hier de verplichte en aanbevolen literatuur ter inzage, alsmede de syllabi voor de studie in de wijsbegeerte.

Databanken

Voor het opzoeken van literatuur over een bepaald onderwerp kan gebruik worden gemaakt van databanken. Voor filosofie is de Philosopher's Index te raadplegen. Deze internationale bibliografie bevat verwijzingen naar boeken en tijdschriftartikelen uit ruim 300 tijdschriften vanaf 1940. Daarnaast is ook filosofie te vinden in Louvain International Philosophical Bibilography en in Poortmans Bibliografie van de Nederlandse Filosofie, ook kan Web of Science van belang zijn.

Teksten van de belangrijkste filosofen worden op cd-rom aangeboden onder de titel Past masters. Het gaat hier om integrale uitgaven van - veelal – verzameld werk van Aristoteles, Plato, Thomas van Aquino, Descartes, Leibniz, Spinoza, Britse filosofen van 1600 tot 1900, inclusief politieke en economische filosofen, Kierkegaard, Nietzsche, Peirce, Santayana en Wittgenstein. De serie zal in de loop der jaren worden uitgebreid. Er zijn afzonderlijke Cd-rom’s met verzameld werk van Kant en Hegel. Verder zijn er diverse encyclopedieën (bijvoorbeeld Routlegde Encyclopedia of Philosophy) en geschiedenisoverzichten via de digitale bronnensite van de UB te raadplegen. Door de vele mogelijkheden om deze teksten te doorzoeken is dit een belangrijke aanwinst voor het verrichten van onderzoek.

Deze bronnen zijn te vinden op de UB-website. De meeste databanken zijn alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers van de EUR met een ERNA-account. Behalve vanuit het EUR-netwerk zijn deze ook van huis uit te raadplegen. Dit is mogelijk door het tot stand brengen van een VPN-connectie (Virtual Private Network).

Catalogi elders

Om publicaties die niet in de UB aanwezig zijn te kunnen traceren, kunt u gebruik maken van netwerkverbindingen met catalogi van andere bibliotheken en landelijke databanken. Voorbeelden van landelijke databanken zijn de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) voor boeken en tijdschriften en Online Contents (OLC) voor tijdschriftartikelen vanaf september 1992.

Portal 'Resources on philosophy'

De bronnen van bijzonder belang voor filosofen zijn in een portal bij elkaar gezet. Op de UB-website vindt u deze onder de knop Zoeken > Per vakgebied > Resources on philosophy.

Instructie

Voor een allereerste oriëntatie biedt de UB de instructie Maak kennis met de UB aan. Alle beschikbare webcursussen kunt u vinden onder de knop Informatievaardigheden op de UB-website.

Rotterdamsch Leeskabinet

Binnen de UB is sinds 1971 het Rotterdamsch Leeskabinet gehuisvest. Dit heeft een aanzienlijke collectie literatuur op het gebied van de humaniora. De titels zijn in de UB-catalogus te vinden. Inlichtingen bij het uitleenbureau van het Leeskabinet. Studenten en medewerkers van de EUR kunnen gratis bij het Leeskabinet lenen.

Meer informatie