Home UB   Bibliotheken en collecties   Universiteitsbibliotheek   Vakgebieden   Geschiedenis, cultuur en media

Geschiedenis, cultuur en media

Over de collectie

De collectie geschiedenis van de Universiteitsbibliotheek (UB) wordt sinds 1978 opgebouwd, die voor kunst- en cultuurwetenschappen vanaf 1989. De vorming van de nieuwe collectie Media & Journalistiek is in volle gang.

Eind 2007 is een geïntegreerd collectieplan te verwachten. Daarbinnen zullen de diverse collecties alsmede de te bereiken doelen in detail zijn beschreven. Het document zal via deze pagina worden gepubliceerd.

De hierna te noemen zwaartepunten geven de situatie weer zoals die op dit moment bestaat. Het nieuwe collectieplan zal hier mogelijk accentverschuivingen te zien geven.

De belangrijkste deelgebieden van de collectie geschiedenis zijn:

 • sociaal-economische geschiedenis
 • niet-westerse geschiedenis
 • cultuurgeschiedenis

Voor kunst- en cultuurwetenschappen ligt de nadruk vooral op:

 • culturele ontwikkelingen
 • de kunstwereld
 • sociale en economische geschiedenis van de kunst

Binnen de collectie Media & Journalistiek bestaan de volgende aandachtsgebieden:

 • media en maatschappij
 • media als culturele industrie

 

Gedrukte bronnen - studiezalen

De gehele collectie van gedrukte informatiebronnen is raadpleegbaar via de UB-catalogus. Hierin kan gezocht worden op titel en auteur, maar onder andere ook op trefwoord of met de Nederlandse Basisclassificatie (BC). Het grootste gedeelte staat in voor publiek niet toegankelijke magazijnen. Een aanvraag via de ub-catalogus duurt ongeveer twintig minuten, de publicatie staat dan klaar bij de uitleenbalie.

De laatste jaargang van de tijdschriften met een lopend abonnement staat ter inzage in de Langeveld-zaal onder code G1 tot en met G8. Een aantal veelgevraagde/populaire tijdschriften (bv Archievenblad, Historisch Nieuwsblad en Art News) staan in de Mees-zaal. Oudere tijdschriftjaargangen en afgesloten abonnementen kunnen mondeling bij de informatiebalie of schriftelijk via de Virtuele Balie opgevraagd worden. Veel tijdschriften zijn fulltext elektronisch beschikbaar. Raadpleeg daarom altijd eerst de UB-catalogus.

Algemene naslagwerken, woordenboeken en adresboeken zijn te raadplegen in de Mees-zaal, tegenover de Uitleenbalie.

In de Tinbergen-zaal op de eerste verdieping van de Universiteitsbibliotheek staan de meest relevante naslagwerken voor historische- en kunstwetenschappen. Hier staan onder andere een grote collectie historische atlassen, geschiedkundige woordenboeken en biografische naslagwerken over historici. De verplichte literatuur staat hier apart ter inzage. Materiaal in de publiekstoegankelijke ruimten is niet uitleenbaar.

Databanken

Elektronische bronnen worden steeds belangrijker bij het zoeken naar literatuur. Een groot aantal databanken en fulltext tijdschriften zijn via de UB-website te raadplegen. Enkele belangrijke zijn:

 • Arts and Humanities Citation Index (ISI Web of Knowledge)
 • Centennia
 • HinT
 • Historical Abstracts
 • Online Contents

Deze bronnen zijn te vinden op de UB-website, onder Databanken.
De meeste databanken zijn alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers van de EUR met een ERNA-account. Behalve vanuit het EUR-netwerk zijn deze ook van huis uit te raadplegen. Dit is mogelijk door het tot stand brengen van een VPN-connectie (Virtual Private Network).

Goede startpagina's voor het zoeken naar betrouwbare informatie op internet zijn onder andere: Surfnet, DutchESS, NIWI-KNAW en Bibliotheek.nl.

Instructie

Het effectief gebruik van elektronische en gedrukte bronnen kan worden bevorderd via gerichte instructies. De UB biedt instructies op maat aan. Ook is er een trainingsaanbod online gerealiseerd.

De volgende online cursussen / trainingen zijn inmiddels beschikbaar. Het aanbod wordt regelmatig uitgebreid:

 

Rotterdamsch Leeskabinet

Sinds 1971 is het Rotterdamsch Leeskabinet in de UB gehuisvest. Deze particuliere instelling is onder andere gespecialiseerd in geschiedenis en kunst en heeft een uitgebreide collectie op deze vakgebieden.

Meer informatie

Drs. J.A.G. (Jan) Jüngen
liaison librarian voor geschiedenis, cultuur en media
kamer B 1-09
tel. 010- 408 21 84 / 408 1208

Algemene informatie (afdeling gebruikersondersteuning)
tel. 010 - 408 11 98

 • Bereikbaar op de Campus Woudestein: dagelijks in principe vanaf 10.00 tot 16.00 uur
 • EUR-medewerkers kunnen via mijn elektronische agenda rechtstreeks mijn dagprogramma zien en een afspraak voorstellen.