Home UB   Bibliotheken en collecties   Universiteitsbibliotheek   Vakgebieden   Rechten

Rechten

Collectie rechten

De collectie rechten van de Universiteitsbibliotheek (UB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam is een algemene rechtswetenschappelijke collectie.

De belangrijkste Nederlandse jurisprudentie, de Nederlandse wetgeving en voorbereidende parlementaire stukken zijn tegenwoordig elektronisch toegankelijk. Ook de EG/EU-regelgeving en -jurisprudentie zijn op deze manier op te zoeken.

Buitenlandse regelgeving en jurisprudentie zijn in beperkte mate beschikbaar.

Op enkele deelterreinen is de collectie uitgebreider, met name betreffende het recht van de Europese Unie en het privaatrecht (vooral het handelsrecht).

Naast deze vakinhoudelijke zwaartepunten zijn er ook geografische zwaartepunten. Binnen het Nederlandse recht wordt naar volledigheid gestreefd. Ten aanzien van het buitenlandse recht ligt de nadruk op het Belgische, Duitse, Franse, Britse, Zwitserse en Amerikaanse (V.S.) recht, waarvan de belangrijkste documentatie - voor zover relevant voor het onderwijs en onderzoek - aanwezig is.

Gedrukte informatiebronnen

De collectie is op meerdere plaatsen in de UB terug te vinden.

Het grootste deel van de collectie boeken staat in gesloten magazijnen. Via de UB-catalogus is dit materiaal terug te vinden en uitleenbaar.

In de Mees zaal zijn algemene encyclopedieën, adresboeken en dergelijke beschikbaar. In de Langeveld zaal zijn gespecialiseerde juridische bibliografieën op deelterreinen van het recht te vinden.

De lopende jaargangen van de meeste juridische tijdschriften staan in de Langeveld zaal.

Van de collectie parlementaire stukken zijn de laatste zeven vergaderjaren beschikbaar in de Langeveld zaal; oudere vergaderjaren zijn in het voor publiek toegankelijke tijdschriftenmagazijn (Posthumus zaal) te vinden. Via de UB-catalogus is na te kijken op welke plek in het gebouw een publicatie zich precies bevindt.

Databanken

Op de UB-website zijn vele databanken èn elektronische tijdschriften beschikbaar. Een selectie hieruit:

  • Algemene Wet Bestuursrecht
  • Legal Office Personen- en Familierecht
  • Legal Office Strafrecht
  • Plaza Kluwer Juridisch & Fiscaal, waarin o.a. zijn opgenomen de Juridische Bibliotheek, Fiscale Bibliotheek, de Algemene Databank Wet- en Regelgeving en de Asser serie
  • RILL: Rotterdam Internet Law Library, die koppelingen bevat naar relevante juridische (inter)nationale internetbronnen. De juridische informatie bestaat uit primaire informatie (wetten, verdragen, jurisprudentie en artikelen) en secundaire informatie (verwijzingen)
  • OpMaat, geeft toegang tot: Officiele publicaties; Wet- en regelgeving; Jurisprudentie; SDU-jurispridentie tijdschriften; EU-wet- en regelgeving

De meeste databanken zijn alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers van de EUR met een ERNA-account. Behalve vanuit het EUR-netwerk zijn deze ook van huis uit te raadplegen. Dit is mogelijk door het tot stand brengen van een VPN-connectie (Virtual Private Network).

Portal rechten

De bronnen van bijzonder belang voor rechten zijn in een portal bij elkaar gezet. Op de UB-website vindt u deze onder de knop Zoeken > Per vakgebied > Resources on Law.

Studiezaalcollectie rechten in de Langeveld zaal

Hier staan alle belangrijke juridische naslagwerken, handboeken, commentaren en losbladige werken. Tevens staat hier alle verplichte literatuur, een exemplaar van alle readers en de belangrijkste jurisprudentie, wetgeving en de parlementaire stukken van de laatste zeven jaren. Het studiezaalmateriaal wordt niet uitgeleend.

Europees Documentatie Centrum (EDC)

De UB is officieel door de Europese Unie als EDC erkend. Dit betekent dat de UB op een aantal deelterreinen, waaronder recht en rechtsvragen, alle officiële EU/EG-documenten ontvangt. Deze staan in de Langeveld zaal, waar ook de collectie Europees recht te vinden is.

Wie meer over de collectie op het gebied van Europese integratie wil weten, klik hier.

Instructie

Voor een allereerste oriëntatie biedt de UB de instructie Maak kennis met de UB aan.

Verder is het altijd mogelijk instructies op maat aan te vragen.

Meer informatie