Home UB   Bibliotheken en collecties   Universiteitsbibliotheek   Vakgebieden   Sociale wetenschappen

Sociale wetenschappen

Collectie sociale wetenschappen

De Universiteitsbibliotheek (UB) van de Erasmus Universiteit Rotterdam bevat een brede collectie op het gebied van sociale wetenschappen, die de onderzoeksactiviteiten en onderwijsprogramma’s aan de Faculteit Sociale Wetenschappen weerspiegelen: sociologie, bestuurskunde, pedagogie en psychologie.

Zwaartepunten die direct in verband staan met het onderzoek en onderwijs zijn:

 • arbeid & organisatie
 • beleid & bestuur
 • criminologie
 • cultuur
 • economie & samenleving
 • etnische studies
 • Europese integratie
 • gezondheidszorg
 • landendocumentatie
 • methoden en technieken & statistiek
 • milieukunde
 • onderwijskunde
 • pedagogie
 • psychologie
 • sociologie
 • statistieken
 • technologie & verandering

Het grootste deel van de collectie boeken staat in gesloten magazijnen. Via de UB-catalogus is dit materiaal terug te vinden met behulp van onder andere trefwoorden en de Nederlandse Basisclassificatie (BCL). Tijdschriften, algemene en bibliografische naslagwerken en handboeken zijn ter inzage in de studiezaal.

Publicaties die niet in de UB-EUR aanwezig zijn, zijn onder andere te traceren via catalogi van andere bibliotheken en landelijke databanken. Voorbeelden hiervan zijn de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) voor boeken en tijdschriften en Online Contents (OLC) voor tijdschriftenartikelen vanaf 1992.

Een selectie van de belangrijkste gedrukte sociaal-wetenschappelijke tijdschriften staat in de Langeveld zaal, onder de code S-1 t/m S-20. Ook onder andere codes kunt u relevante tijdschriften vinden. Economische/bedrijfskundige tijdschriften onder EB 2 bijvoorbeeld gaan over arbeidseconomie; bij het onderdeel ‘rechten’ staat code R 18 voor tijdschriften over bestuursrecht.

De titels van alle aanwezige tijdschriften zijn in de UB-catalogus opgenomen, echter niet van afzonderlijke artikelen. Raadpleeg hiervoor de bibliografische databanken en naslagwerken. Veel tijdschriften zijn inmiddels ook online fulltext te raadplegen.

Databanken

Via de UB-website zijn vele databanken beschikbaar. Deze variëren van bibliografisch (puur verwijzend) tot feitelijk (bijvoorbeeld statistieken of onderzoeksgegevens) en fulltext (artikelen). Een selectie hieruit:

 • ABI/Inform (bedrijfseconomische literatuur, full-text en abstracts)
 • Data Archiving and Networked Services / DANS (computerbestanden met maatschappij-
  wetenschappelijke onderzoeksgegevens)
 • IESBS: International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences
 • Journal Citation Reports (journal rankings)
 • JSTOR
 • Web of Science (waarin opgenomen de Social Sciences Citation Index)
 • Kluwer portal (juridische databanken en overheidsinformatie)
 • PsycINFO,PsycARTICLES en PsycBOOKS (bibliografisch en full-text)
 • OpMaat (complete tekst officiële Nederlandse publicaties)
 • Sociological Abstracts
 • Science Direct (tijdschriften van Elsevier)
 • SpringerLink
 • Statline (CBS-bestanden)

Deze bronnen zijn te vinden op de UB-website, onder de knop Databanken.
De meeste databanken zijn alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers van de EUR met een ERNA-account. Behalve vanuit het EUR-netwerk zijn deze ook van huis uit te raadplegen. Dit is mogelijk door het tot stand brengen van een VPN-connectie (Virtual Private Network).

De bronnen van bijzonder belang voor psychologie-, sociologie-, en bestuurskundestudenten zijn in portals bij elkaar gezet. Op de UB-website vindt u deze onder de knop Zoeken > Per vakgebied. Algemene portals als Sociosite en Intute zijn belangrijke bronnen voor sociaalwetenschappelijke informatie.

Instructie

Voor een effectief gebruik van deze veelheid aan gedrukte en elektronische bronnen zijn cursussen Informatievaardigheden beschikbaar op de website van de UB, onder de knop Informatievaardigheden.

Voor een allereerste oriëntatie biedt de UB de instructie Maak kennis met de UB aan. Voor een verdieping kunt u de cursus Wetenschappelijke informatie zoeken / sociale wetenschappen.

Verder is het altijd mogelijk instructies op maat aan te vragen.

Studiezaalcollectie Sociale Wetenschappen

Op de eerste verdieping van de UB - in de Tinbergen zaal - vindt u een beperkte selectie van belangrijke handboeken en naslagmateriaal, aanbevolen literatuur, readers en syllabi en handleidingen voor het schrijven van scripties. Speciale aandacht is gegeven aan de verzamelde werken van grote denkers, die op alfabet bij elkaar staan.
Materiaal uit de studiezalen kan niet worden geleend. Van verplichte literatuur is vrijwel altijd een uitleenexemplaar beschikbaar.

In alle zalen zijn werkplekken om te studeren en aansluitpunten voor laptops.

Studielandschap Psychologie

In de Posthumus zaal is het studielandschap voor pyschologiestudenten te vinden. Hier staat alle verplichte literatuur (voor de eerste twee studiejaren in 20-voud) per blok in de kasten. De studieplaatsen in het studielandschap zijn in principe alleen voor psychologiestudenten. Er is draadloos internet beschikbaar en er is een klein aantal werkplekken met pc's. Drie kopieerapparaten staan ter beschikking.

Studielandschap Sociologie

In de Posthumus zaal is het studielandschap voor sociologiestudenten te vinden. Hier staat de verplichte literatuur in 10-voud per blok in de kasten. De studieplaatsen in het studielandschap zijn in principe alleen voor sociologiestudenten. Er is draadloos internet beschikbaar. Drie kopieerapparaten staan ter beschikking.

Studielandschap Pedagogie/Onderwijswetenschappen

Eveneens in de Posthumus zaal is het studielandschap voor pedagogiestudenten. Hier staat de verplichte literatuur in 15-voud per blok in de kasten. De studieplaatsen in het studielandschap zijn in principe alleen voor pedagogiestudenten. Er is draadloos internet beschikbaar. Drie kopieerapparaten staan ter beschikking.

Rotterdamsch Leeskabinet

Het Rotterdamsch Leeskabinet (RLK, na binnenkomst in de Universiteitsbibliotheek links) is vrij toegankelijk. Studenten en medewerkers van de EUR kunnen er gratis lenen. De collectie omvat onder andere geschiedenis, godsdienst, kunst, taal- en letterkunde en sociale wetenschappen. De collectie van het RLK is zowel afzonderlijk als via de UB-catalogus te vinden.

Meer informatie