UB Instructie NL   De basics van wetenschappelijk publiceren   Wetenschappelijk publiceren: wat en waarom?

Wetenschappelijk publiceren

Wetenschappelijk onderzoek heeft weinig nut als het niet gepubliceerd wordt. Dit is een krasse stelling, maar kennisdeling ligt ten grondslag aan wetenschappelijk onderzoek. Dit is de enige manier waarop de resultaten van je onderzoek kunnen worden toegevoegd aan de bestaande ‘poel’  van wetenschappelijke informatie. 

Hoewel er vele vormen van publiceren zijn zullen we ons in deze cursus met name richten op de twee meest voorkomende vormen van publiceren (met name in het begin van een wetenschappelijke carrière): het publiceren van onderzoek in conferenties en in wetenschappelijke tijdschriften.