UB Instructie NL   De basics van wetenschappelijk publiceren   Wetenschappelijk publiceren: wat en waarom?   Waarom publiceren?

Waarom publiceren?

Wetenschappelijke publicaties kunnen collega wetenschappers nieuwe inzichten in de materie verschaffen, voorzien in informatie die gebruikt kan worden in verder onderzoek en bijdragen aan het wetenschappelijk debat.  Daarnaast lever je met een publicatie (met name in een gerenommeerd tijdschrift) een bijdrage aan het vergroten van het aanzien van je onderzoeksinstelling. Echter, wat natuurlijk het belangrijkste is: hoe werkt publiceren in jouw voordeel? 

  1. Het dwingt je om structuur en logica aan te brengen in je onderzoek;
  2. Tijdens het bewerken en herschrijven kun je stuiten op gaten of onderbelichte zaken in je onderzoek;
  3. Je krijgt gratis commentaar en constructieve op-/aanmerkingen en suggesties van collega’s;
  4. Je krijgt ervaring in schrijven en publiceren;
  5. Vestiging of groei van je reputatie als wetenschapper.

 Dit wil niet zeggen dat je dus maar een eind weg moet publiceren. Het proces van schrijven, herschrijven en publiceren kost zeer veel tijd. Daarnaast moet je rekening houden met veel kritiek en afwijzingen. Vooral als je aan het promoveren bent: blijf beseffen dat je publicatie een toevoeging is aan het schrijven van je dissertatie, niet een vervanging ervan.