UB Instructie NL   De basics van wetenschappelijk publiceren   Collaboratie, co-publiceren en peer-review   Co-publicatie en auteursrecht

Co-auteurschap & auteursrecht

Hoewel het sterk kan verschillen per vakgebied gebeurt het vaak dat wetenschappers samenwerken met (inter)nationale collega’s en publiceren in zogenaamde co-publicaties.

Indien je met meerdere collega’s hebt gewerkt aan een publicatie is er sprake van co-auteurschap. Over het algemeen hebben alle auteurs een gezamenlijk auteursrecht, dit houdt in dat je toestemming nodig hebt van de co-auteur(s) voor alles wat je met het materiaal wilt doen. 

Je hoeft niet met co-auteur(s) rekening te houden als*:

  • jouw werk een deel is van een gezamenlijk werk waarvan de werken bij elkaar horen en aan elkaar zijn aangepast, maar nog wel deelbaar zijn;
  • de bijdragen van de verschillende auteurs nog te onderscheiden zijn. 

Als de publicatie een gemeenschappelijk ondeelbaar werk is waarin de diverse bijdragen van de auteurs niet meer zijn te onderscheiden, heb je altijd toestemming van alle makers nodig om iets met de publicatie te doen.