Dont's

 1. Onvoldoende theoretische onderbouwing. Indien de relatie tussen variabelen onvoldoende wordt weergegeven verliezen data hun betekenis. 

 2. De in het onderzoek gebruikte subjecten of variabelen zijn niet representatief voor de subjecten of variabelen die in de theorie worden beschreven. 

 3. Onvoldoende uitleg of definiëring van de gebruikte concepten. Het is belangrijk dat de lezer weet wat er bedoeld wordt. 

 4. Onvoldoende verklaring van het waarom van methoden en procedures. Het is belangrijk dat wordt verklaard waarom voor een bepaalde opzet of methode is gekozen, en waarom dit aansluit op de onderzoeksvraag. 

 5. Afzonderlijke paragrafen vormen geen logisch geheel. Vaak zijn delen van een artikel goed geschreven, maar sluiten ze inhoudelijk niet goed op elkaar aan.  

 6. Amateuristische toon en stijl. Voor tips, zie het hoofdstuk De Tien Geboden.

 7. Onjuiste uitvoering van het onderzoek. Zodra de procedure legitimiteit of validiteit mist is de publicatie waardeloos.  

 8. Niet relevant voor het vakgebied van het betreffende tijdschrift, of onvoldoende vernieuwend om interessant genoeg te zijn om gepubliceerd te worden.  

 9. Teveel nadruk leggen op de methodiek en technische componenten ten koste van interpretatie van, en betekenisgeving aan de resultaten.

 10. Gebrek aan een sterke conclusie, die op een logische en begrijpelijke manier aansluit op de onderzoeksvraag en –resultaten.  

 11. Het gebruiken van dezelfde data/onderzoeksresultaten op een net iets andere manier in verschillende publicaties om de publicatiekans te vergroten. 

         

Dit hoofdstuk is gebaseerd op:

R. L. Daft, Why I recommend that your manuscript be rejected and what you can do about it, in: L.L. cummings and P.J. Frost, Publishing in the organizational sciences (1995, Sage Publications)