UB Instructie NL   De basics van wetenschappelijk publiceren   Verschillen per vakgebied   Geesteswetenschappen

Geesteswetenschappen

De functie van de geesteswetenschappen is enerzijds het bewaren, overdragen en interpreteren van het cultureel erfgoed, anderzijds het ontdekken van nieuwe (maatschappelijke) waarheden of werkelijkheden, met het bronnenmateriaal als inspiratiebron.  

Hoe tijdsgebonden publicaties binnen de geesteswetenschappen ook kunnen zijn, al deze tijdsgebonden interpretaties en reflecties bij elkaar vormen een archief op het terrein van het menselijk denken, dat zijn waarde blijft behouden. Publicaties binnen de geesteswetenschappen gaan daarom vaak langer mee dan, bijvoorbeeld, publicaties binnen de medische wetenschap of de chemie. Een tweede kenmerk is dat het boek een belangrijk medium blijft.

De mogelijkheden van het internet en Open Access worden over het algemeen minder snel opgepakt binnen dit vakgebied, omdat de noodzaak minder groot is. Toch worden publicaties in de vorm van artikelen, en daardoor ook mogelijkheden als digitaal archiveren en publiceren steeds belangrijker. Dit komt omdat door de stijgende abonnementsgelden voor tijdschriften de budgetten van bibliotheken voor boeken steeds kleiner worden, waardoor minder boeken worden uitgegeven. Toch blijft het boek nog steeds de meest belangrijke publicatievorm.

                   

Meer lezen:

Surffoundation: Geesteswetenschappen  

             

Voorbeelden van OA verzamelplaatsen: