UB Instructie NL   De basics van wetenschappelijke literatuur   Filosofie   Het wetenschappelijke artikel

Het wetenschappelijk artikel

Net als bij boeken en tijdschriften bestaan er verschillende soorten wetenschappelijke artikelen.

Veel artikelen zijn het resultaat van het eigen, empirisch onderzoek van de auteurs. In het Engels wordt dit 'original research' genoemd. Sommige tijdschriften nemen ook 'theoretical research' op, in die artikelen worden (nieuwe) theoretische begrippen besproken.

Er bestaan echter ook artikelen die niet gebaseerd zijn op eigen onderzoek van de auteur, maar waarin de stand van zaken binnen een vakgebied wordt weergegeven. Dit soort artikelen zijn 'literature reviews' - het bestaande onderzoek naar een bepaald deelonderwerp wordt besproken, geëvalueerd en bekritiseerd. Vaak wordt ook aangegeven op welke onderzoeksvragen toekomstig onderzoek zich zou moeten richten.

Daarnaast hebben sommige wetenschappelijke tijdschriften, afhankelijk van het vakgebied, een sectie 'book reviews'. Deze boekbesprekingen bieden vaak extra achtergrondinformatie - ze plaatsen een boek binnen het vakgebied of het oeuvre van de auteur.

Een artikel opsporen

Soms kom je in de biblografie van een boek of artikel een verwijzing tegen naar een tijdschriftartikel dat je graag wilt lezen, of noemt je docent tijdens een college een interessant artikel. Als je wilt zien of de UB dit artikel heeft en waar je het dan kan vinden, wees er dan op bedacht dat je het artikel NIET in de UB-catalogus zult vinden. In onze catalogus staan alleen de tijdschrifttitels. Die titel, die ook in de verwijzing staat, moet je opzoeken in de UB-catalogus. Onderaan de titelbeschrijving, achter 'Aanwezig', staat de vindplaats van de jaargang die je nodig hebt om het artikel te vinden.

Om een 'bekend' artikel te vinden (je weet de titel, auteur, tijdschrift; je weet al dat het artikel bestaat), kun je ook de UB-zoekmachine sEURch gebruiken. Hierin kun je op een Google-achtige manier (één zoekbalk) ongeveer 80 procent van het (elektronische) aanbod van de UB doorzoeken.

sEURch: de zoekmachine van de UB

Linkresolver

Eén artikel kan in verschillende databanken te vinden zijn: de bibliografische gegevens kunnen opgenomen zijn in een vakspecifieke bibliografische databank als PsycINFO, Sociological Abstracts, EconLit of Scopus of Web of Science enz., én in de databank van de uitgever, waar het artikel full-text beschikbaar is.

Gelukkig zijn er linkresolvers die je vanuit de bibliografische databanken naar de full-text van het artikel leiden. Er zijn verschillende linkresolvers op de markt. De UB van de EUR gebruikt 360Link. Deze heeft verschillende vormen:

  en in Google Scholar

Klik je hierop dan verschijnt een tussenscherm. Om naar de full-text van het artikel te gaan, klik je op de link Article, onder ‘links to content’. Soms kun je uit meerdere databanken kiezen. Staat er geen link, dan kun je via 'By ISSN' nakijken of de UB een papieren abonnement heeft op het tijdschrift.  Meer informatie hierover is te vinden in de cursus Maak kennis met de UB.

Een voorbeeld: een artikel vinden met behulp van de linkresolver