UB Instructie NL   De basics van wetenschappelijke literatuur   Psychologie   Het wetenschappelijke artikel

Het wetenschappelijk artikel

Binnen het vakgebied psychologie wordt onderzoek vaak in artikelvorm gepubliceerd. Kijk maar eens in de literatuurlijst van een tekstboek voor psychologie: artikelen zijn oververtegenwoordigd. Een psycholoog zal minder snel een boek publiceren.

De APA maakt onderscheid tussen verschillende soorten artikelen in wetenschappelijke tijdschriften:

  • Empirische studies, waarin origineel onderzoek wordt gepresenteerd.
  • Literatuur reviews, dat zijn kritische evaluaties van al eerder gepubliceerd materiaal. De auteur geeft aan hoe ver de wetenschap is in het verhelderen van een probleem.
  • Theoretische artikelen, gericht op het ontwikkelen van nieuwe theorieën.
  • Methodologische artikelen, waarin nieuwe methodologische benaderingen worden gepresenteerd of methoden van data analyse.
  • Case studies, deze studies illustreren een probleem.
  • Overige soorten artikelen, bijvoorbeeld boekrecensies of commentaar op eerder gepubliceerde artikelen.

Bron: American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6e editie). Washington, DC: Auteur, 9-11.

De onderdelen van een wetenschappelijk artikel

De APA (American Psychological Association) heeft richtlijnen opgesteld waar een artikel aan moet voldoen – de Journal Article Reporting Standards. Het gebruik van richtlijnen maakt het eenvoudiger om studies onderling te vergelijking - je weet waar je welke informatie mag verwachten. Je vindt deze richtlijnen onder andere in de Publication Manual of the American Psychological Association in de Appendix.

Een artikel dat aan deze richtlijnen voldoet, bestaat uit een titel en titelpagina; een samenvatting; een introductie, waarin het belang van het onderzoek wordt aangegeven en een overzicht wordt gegeven van de relevante literatuur, en de hypothesen en doelen van het onderzoek; uitleg over de gebruikte methoden, zoals een beschrijving van de participanten en een onderzoeksopzet; de resultaten,  met onder andere de resultaten van de statistische analyse; en een discussie overde resultaten – zijn de hypothese bevestigd?, wat de de gevolgen voor toekomstig onderzoek of beleid?.

Een artikel opsporen

Soms kom je in de biblografie van een boek of artikel een verwijzing tegen naar een tijdschriftartikel dat je graag wilt lezen, of noemt je docent tijdens een college een interessant artikel. Als je wilt zien of de UB dit artikel heeft en waar je het dan kan vinden, wees er dan op bedacht dat je het artikel NIET in de UB-catalogus zult vinden. In onze catalogus staan alleen de tijdschrifttitels. Die titel, die ook in de verwijzing staat, moet je opzoeken in de UB-catalogus. Onderaan de titelbeschrijving, achter 'Aanwezig', staat de vindplaats van de jaargang die je nodig hebt om het artikel te vinden.

Om een 'bekend' artikel te vinden (je weet de titel, auteur, tijdschrift; je weet al dat het artikel bestaat), kun je ook de UB-zoekmachine sEURch gebruiken. Hierin kun je op een Google-achtige manier (één zoekbalk) ongeveer 80 procent van het (elektronische) aanbod van de UB doorzoeken.

sEURch: de zoekmachine van de UB

Linkresolver

Eén artikel kan in verschillende databanken te vinden zijn: de bibliografische gegevens kunnen opgenomen zijn in een vakspecifieke bibliografische databank als PsycINFO, Sociological Abstracts, EconLit of Scopus of Web of Science enz., én in de databank van de uitgever, waar het artikel full-text beschikbaar is.

Gelukkig zijn er linkresolvers die je vanuit de bibliografische databanken naar de full-text van het artikel leiden. Er zijn verschillende linkresolvers op de markt. De UB van de EUR gebruikt 360Link. Deze heeft verschillende vormen:

  en in Google Scholar

Klik je hierop dan verschijnt een tussenscherm. Om naar de full-text van het artikel te gaan, klik je op de link Article, onder ‘links to content’. Soms kun je uit meerdere databanken kiezen. Staat er geen link, dan kun je via 'By ISSN' nakijken of de UB een papieren abonnement heeft op het tijdschrift.  Meer informatie hierover is te vinden in de cursus Maak kennis met de UB.

Een voorbeeld: een artikel opsporen met de Linkresolver