Draagvlak

De meeste wetenschappelijk verantwoorde bronnen zijn niet alleen geschreven op basis van eigen ideeën, maar borduren voort op andere feiten en meningen. In dit geval is een goede documentatie en bronvermelding van de gebruikte bronnen of artikelen een belangrijke indicatie van een goed geschreven stuk. Let daarbij op de volgende aspecten:

Indicaties van voldoende draagvlak:

  • Bibliografie/documentatie: een betrouwbaar artikel geeft duidelijk aan waar de informatie vandaan komt. Vooral bij statistieken is dit zeer belangrijk. Loop de gebruikte bronnen van de auteur na op betrouwbaarheid, en blijf kritisch.  
  • Bevestiging: zoek naar betrouwbare informatie om jouw bron aan te toetsen. Vooral als je verrassende informatie vindt is het verstandig om na te gaan of meer (betrouwbare) bronnen deze bevindingen ondersteunen.

Indicaties van gebrek aan draagvlak:

  • Gebruik van statistieken zonder bronvermelding;
  • Onjuist gebruik van statistieken (lees hier meer over op de volgende pagina);
  • Afwezigheid van literatuurvermelding wanneer dit duidelijk gewenst is;
  • Gebrek aan (betrouwbare) bronnen die de bevindingen of beweringen ondersteunen. 

  

 

Volgende pagina