Geloofwaardigheid

Een betrouwbare bron streeft naar objectiviteit en besteedt ook aandacht aan tegenargumenten.

Indicaties van een geloofwaardige bron:

 • Eerlijkheid: een gebalanceerde weergave van zaken, waarbij ook meningen van tegenstanders met respect in de argumentatie worden betrokken;  
 • Objectiviteit: volledige objectiviteit is onmogelijk, zelfs in wetenschappelijke bronnen. Er moet echter in ieder geval naar worden gestreefd; 
 • Gematigdheid: gebruik je eigen kennis en ervaring om een bron te toetsen op redelijkheid;  
 • Informatief doeleinde: De meeste teksten zijn geschreven met het doel de lezer te overtuigen, maar de achterliggende reden is belangrijk. Een betrouwbare site heeft er geen financieel of politiek gewin bij als deze je heeft weten te overtuigen.   

Indicaties van een ongeloofwaardige bron:

 • Hatelijke of emotionele toon/taalgebruik;
 • Overdrijving van feiten of van het belang van de bron zelf;
 • Inconsistentie; argumenten die elkaar tegenspreken;
 • Bron die voor jou denkt in plaats van je tot denken aanzet;
 • Bronnen die er iets bij te winnen hebben (financieel, politiek) als ze je weten te overtuigen.

   

Tips: 

 • Blijf altijd zelf nadenken;
 • Onwaarschijnlijke zaken of ongelofelijke feiten hoeven overigens niet per definitie onwaar te zijn, maar controleer deze feiten extra zorgvuldig op juistheid;
 • Ga bij twijfel even de opvattingen en het wereldbeeld van de auteur na. Iemand die de evolutieleer ontkent is misschien niet de beste bron voor een biologisch onderzoek. 
Volgende pagina