UB Instructie NL   Beheer   RefWorks

RefWorks

Wanneer je relevante literatuurverwijzingen hebt gevonden, wil je die opslaan en beheren. Hiervoor zijn diverse programma’s op de markt. Web of Science biedt zelf  ‘My Endnote Web’ aan. De Universiteitsbibliotheek biedt daarnaast RefWorks aan. Met RefWorks, een toepassing via internet, kun je op een eenvoudige manier literatuurverwijzingen opslaan, beheren en exporteren én deze met anderen delen. Met RefWorks kun je: 

 1. literatuurverwijzingen binnenhalen uit bestanden (zoals Google Scholar, UB-catalogus, Ebsco, Pubmed, Web of Science, andere vakspecifieke databanken of van uitgeverssites als Elsevier Science Direct of SpringerLink); automatisch binnenhalen via rss behoort tot de mogelijkheden. 
 2. je literatuurgegevens verrijken met eigen trefwoorden, ordenen in mappen, ontdubbelen en doorzoeken; 
 3. je literatuurverwijzingen delen met anderen. Zo kunnen docenten een map delen als leeslijst voor een cursus, studenten een literatuurlijst beschikbaar stellen aan een begeleidend docent en kunnen onderzoekers of studenten onderling samenwerken met gedeelde mappen of zelfs gedeelde accounts; 
 4. je literatuur simpel citeren in een Worddocument en volautomatisch een bibliografie genereren in een stijl naar keuze (bijvoorbeeld Harvard, APA, MLA, Chicago of een opmaakstijl van een specifiek tijdschrift).
  Iedereen kan een persoonlijk account creëren en hierop inloggen overal waar een pc met internetaansluiting is. Het raadplegen en bewerken van gegevens is dus niet pc-gebonden. Het is ook mogelijk een account aan te maken als groep.

Lees meer over RefWorks en het aanmaken van een persoonlijk account in de gelijknamige cursus ‘RefWorks’.

Het exporteren van gevonden literatuurverwijzingen naar RefWorks

Je kunt titels die je vindt in Web of Science direct naar RefWorks exporteren. Dat gaat als volgt:

 1. Vink de titels die je wilt exporteren aan en klik op de knop 'Add to marked list' (zo kun je titels gevonden bij verschillende zoekopdrachten in één keer exporteren);
 2. Open 'Marked list' bovenaan de pagina; 
 3. Vink bij Step 1 de gewenste velden aan, bijvoorbeeld ook de abstract en de keywords;
 4. Klik bij Step 2 op de knop 'Save to RefWorks'. RefWorks wordt in een pop-up geopend;
 5. Login met je RefWorks-account;
 6. De titels worden geïmporteerd en door RefWorks geplaatst in de ‘Last Imported Folder’. 

Cursus RefWorks: kennismaking met RefWorks, een online referentie manager