Met AND/OR/NOT

Booleaanse of logische operatoren worden gebruikt om de relatie tussen de verschillende termen aan te geven.

  • AND / EN:    beide termen moeten voorkomen (dit komt overeen met verkleinen)
  • OR / OF:      één van beide termen moet voorkomen (dit komt overeen met vergroten)
  • NOT / NIET: de term mag niet voorkomen (dit komt overeen met behalve).

Bij sommige bestanden worden de volgende symbolen gebruikt:

+ (een plusteken) voor AND
, (een komma) voor OR
- (een minteken) voor NOT

Voorbeeld: Zoeken op arbeidsmarkt OR loopbanen levert publicaties op waarin alleen arbeidsmarkt, alleen loopbanen of zowel arbeidsmarkt als loopbanen voorkomen.

Zoeken op arbeidsmarkt AND loopbanen geeft publicaties met zowel arbeidsmarkt als loopbanen erin.

Zoeken op arbeidsmarkt NOT loopbanen geeft publicaties waarin wel arbeidsmarkt voorkomt, maar niet loopbanen.

Voorbeeld Booleaanse operator AND

Voorbeeld Booleaanse operator OR

Voorbeeld Booleaanse operator NOT

 

Let op. Wees voorzichtig met het gebruik van de NOT-operator; je sluit er snel teveel mee uit.  Ook records die beide elementen bevatten, worden uitgesloten. De NOT-combinatie is zeer geschikt om na een volgende zoekactie de records uit een vorige, reeds bekeken zoekactie uit te sluiten:
bijvoorbeeld #8 NOT #4

 Voorbeeld: Bij het gebruik van verschillende operatoren in één zoekopdracht moet je er rekening mee houden dat AND en NOT beiden vóór OR gaan, zodat je soms haakjes en/of aanhalingstekens moet toevoegen.

(arbeidsmarkt OR loopbanen OR carrière) AND (etnische minderheden OR allochtonen)

Handiger is opdrachten te splitsen waardoor een set met resultaten ontstaat. Door de sets weer met elkaar te combineren, kan een beter resultaat bereikt worden. Dit laatste is vooral handig bij complexe zoekopdrachten.

Tip: Stel dat je op zoek bent naar informatie over het gebruik van databanken door Nederlandse sociale wetenschappers.
Je kunt dan in één keer zoeken met: ((sociologen OR sociale wetenschappers) AND Nederland) AND databanken. De kans is evenwel groot dat u haakjes vergeet.
Overzichtelijker is de volgende zoekmethode:

  • Zoek eerst op sociologen; dit geeft een aantal treffers (set 1).
  • Zoek vervolgens op sociale wetenschappers (set 2).
  • Combineer set 1 OR set 2; dit geeft een uitbreiding van treffers (set 3).
  • Combineer set 3 AND Nederland; dit perkt het aantal treffers in (set 4).
  • Zoek op databanken (set 5).
  • Combineer set 4 AND set 5; dit perkt het aantal treffers nog meer in (set 6).