UB Instructie NL   Wetenschappelijke informatie zoeken / sociale wetenschappen   Zoeken

Zoeken

Je hebt een zoekprofiel gemaakt en nu ga je daadwerkelijk zoeken. In dit onderdeel komen eerst verschillende soorten informatiebronnen aan de orde. Vervolgens worden diverse zoekmethoden besproken.