Werken bij de EUR   HR informatie   Arbeidsvoorwaarden   Keuzemodel arbeidsvoorwaarden   Extra verlof

Extra verlof

In het kader van het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (KMA) kunt u maximaal 10 verlofdagen per kalenderjaar kopen.

Bronnen

Eindejaarsuitkering of vakantiegeld.

Voorwaarden

De kosten voor één dag bedragen 5.3504% van uw bruto jaar schaalsalaris, uitgaande van een volledige werkweek. Voor het vaststellen van de kosten voor extra verlof wordt uitgegaan van het bruto schaalsalaris van de maand januari.
Voorwaarde is dat het gekochte verlof in hetzelfde kalenderjaar wordt gebruikt.

Let op:

  • Er is geen fiscaal voordeel.
  • Omdat geldbronnen in mindering worden gebracht op het salaris, betaalt u geen sociale zekerheidspremies over deze bronnen. Een eventuele WW- of WIA-uitkering kan hierdoor lager uitvallen.
  • Het bruto bedrag wordt in één keer in mindering gebracht op uw ingezette bron(nen).

Klik op het aanvraagformulier extra verlof KMA om uw keuze kenbaar te maken.

De verlofdagen inzake het keuzemodel arbeidsvoorwaarden hoeft u niet zelf te registreren in de ESS portal. De aanvraag doet u via bovenstaand formulier. De HR administratie verwerkt de uren in uw verlofsaldo. Daarna is het wel zichtbaar in de portal.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw HR afdeling.